Eindrapportage Monitor Risicoverevening 2018

Evaluatierapport over risicoverevening in het jaar 2018. Zorgverzekeraars ontvangen jaarlijks een bijdrage voor de verschillen in de (verwachte) zorgkosten tussen verzekerden. Dit draagt bij aan een gelijk speelveld tussen zorgverzekeraars.

Eindrapportage Monitor Risicoverevening 2018