Domein- en sectoroverstijgende samenwerking binnen de Zvw

Uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) over domein- en sectoroverstijgende samenwerking binnen de Zvw (Zorgverzekeringswet).

Domein- en sectoroverstijgende samenwerking binnen de Zvw