Krijg ik te maken met wachttijden als ik zorg nodig heb?

Wachten op (niet-acute) zorg is normaal en in principe ook niet zorgelijk. Zolang het niet leidt tot gezondheidsschade of onnodig lang werkverzuim. De wachttijden of wachtlijsten in zorginstellingen hangen af van de instelling en het soort zorg dat u zoekt.

Wachtlijstbemiddeling door uw zorgverzekeraar

Vindt u dat u te lang moet wachten op de zorg die u nodig heeft? Uw zorgverzekeraar kan u misschien helpen om een zorgaanbieder te vinden die u eerder kan helpen.

Wachttijden ziekenhuizen

Elk ziekenhuis kan andere wachttijden hanteren voor polikliniek, dagbehandeling en meerdaagse opnamen. Informatie over wachttijden van ziekenhuizen vindt u op hun websites. Ziekenhuizen moeten de wachttijden per specialisme (zoals allergologie en maag-, lever-, darmziekten) op hun website publiceren.

Wachttijden ggz

Zorgaanbieders van specialistische ggz-zorg moeten de wachttijden voor ambulante zorg aanbieden op hun website. Ambulante zorg is zorg waarvoor u niet hoeft te worden opgenomen. 

U moet binnen 4 weken terecht kunnen voor een eerste gesprek bij een ggz-aanbieder. Na het eerste contact met de zorgaanbieder moet u binnen 10 weken terecht kunnen voor een behandeling. Als u langer moet wachten kunt u dit melden bij uw zorgverzekeraar. Die heeft de zorgplicht en is verantwoordelijk voor zorgbemiddeling. Dat betekent dat de zorgverzekeraar een alternatief moet bieden of zo nodig niet-gecontracteerde zorg moet vergoeden.

Soms is er sprake van overmacht, omdat er geen zorgaanbod is zonder wachttijden die passend zijn.

Overige wachttijden zorg

Er zijn ook wachtlijsten voor verpleeghuizen en verzorgingshuizen, voor jeugdzorg en gehandicaptenzorg. De diverse instellingen bieden zelf informatie over wachttijden op hun websites of in brochures.

Video over bemiddeling zorgverzekeraar bij lange wachttijden

Deze video laat zien wat de zorgverzekeraar kan doen als u lang moet wachten op een afspraak.

(Een animatie. Er schuiven stoelen in beeld. Op één stoel zit een meisje.)

OPGEWEKTE MUZIEK

VOICE-OVER: Of je nu jong bent, oud, rijk of arm: Als je zorg nodig hebt, moet je op tijd goede en betaalbare zorg kunnen krijgen. Daarvoor heb je een zorgverzekering.

(Beeldtitel: Zorgverzekeraar)

VOICE-OVER: Jouw verzekeraar moet zorgen dat deze zorg ook echt beschikbaar is en deze deels of helemaal vergoeden. Dat noemen we zorgplicht.

(Beeldtitel: Zorgplicht)

VOICE-OVER: Maar deze zorgplicht gaat verder dan dat.

(Een man met een rode baard en een pleister op zijn oog staat voor een ziekenhuis.)

VOICE-OVER: Zo kan jouw zorgverzekeraar helpen bij het vinden van een andere zorgaanbieder als je lang moet wachten op een afspraak. Dat noemen we bemiddelen.

(De man staat naast een verpleegkundige voor een ander ziekenhuis.)

Dus kun je bijvoorbeeld pas na 10 weken terecht bij een arts, behandelaar of een verpleeghuis? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar of je zorgkantoor. Zij kunnen en willen je namelijk graag helpen om een andere zorgaanbieder te vinden waar je al eerder heen kunt.

Het kan voorkomen dat jouw zorgverzekeraar of zorgkantoor je niet kan helpen. Omdat er bijvoorbeeld overal lange wachttijden zijn voor jouw behandeling. In dat geval horen we graag van je. Jouw melding helpt ons beter toezicht te houden op tijdige zorg.

Want iedere inwoner van Nederland verdient goede, betaalbare en toegankelijke zorg. En daar zetten wij ons samen voor in. Nu en in de toekomst. Meer weten? Bezoek de website van de Nederlandse Zorgautoriteit: www.nza.nl.

(Een getekende skyline met daarboven het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit. Beeldtitel: www.nza.nl)