Krijg ik slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen vergoed?

Slaap- en kalmeringsmiddelen (benzodiazepinen en verwante stoffen, zoals de zogeheten Z-drugs) krijgt u voor slaapproblemen niet vergoed uit de basisverzekering. Deze middelen worden wel vergoed voor enkele chronische ziekten, bijvoorbeeld epilepsie. Diazepam wordt ook nog vergoed bij patiënten die niet kunnen lopen, spierspasmes hebben door een zenuwaandoening, en waarbij andere medicijnen niet werken.  

Wanneer u wel slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen vergoed krijgt

In de volgende gevallen krijgt u de medicijnen wel vergoed:

  • epilepsie;
  • angststoornissen, als een behandeling met minstens 2 antidepressiva niet aanslaat;
  • meervoudige psychiatrische problematieken, waarbij behandeling met hoge doses slaapmiddel of kalmeringsmiddel nodig is. Bijvoorbeeld bij afkicken van alcohol en drugs, en bij psychosen;
  • palliatieve sedatie bij terminale zorg.

Diazepam ook vergoed voor patiënten met spierspasmes door zenuwziekte

Diazepam is een zogenaamde spierontspanner en wordt alleen bij uitzondering vergoed.  Alleen bij patiënten die niet kunnen lopen en spierspasmes hebben door een zenuwaandoening. En waarbij andere medicijnen tegen spierspasmen niet werken.