Krijg ik slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen vergoed?

Slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen (benzodiazepinen) krijgt u niet vergoed vanuit de basisverzekering bij slaapproblemen. Maar er zijn verschillende ziekten waarvoor chronisch gebruik echt nodig is. Dan krijgt u de medicijnen wel vergoed.

Wanneer u wel slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen vergoed krijgt

In de volgende gevallen krijgt u de medicijnen wel vergoed:

  • epilepsie;
  • angststoornissen, als een behandeling met minstens 2 antidepressiva niet aanslaat;
  • meervoudige psychiatrische problematieken, waarbij behandeling met hoge doses slaapmiddel of kalmeringsmiddel nodig is. Bijvoorbeeld bij afkicken van alcohol en drugs, en bij psychosen;
  • palliatieve sedatie┬ábij terminale zorg.

Er zijn meer situaties waarin u voor een slaapmiddel of kalmeringsmiddel een vergoeding krijgt. U kunt dit bij uw zorgverzekeraar navragen.