De beste zorg voor baby’s voor en na de geboorte

Soms heeft een kind geen goede start bij de geboorte. Geen goede start wil zeggen: het kind wordt te vroeg geboren, heeft een te laag geboortegewicht of allebei. Het blijkt dat deze kinderen zich lichamelijk, geestelijk en sociaal minder goed ontwikkelen. De overheid wil (aanstaande) kwetsbare ouders helpen zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten. De eerste 1000 dagen van het kind zijn hierbij van doorslaggevend belang. Het actieprogramma Kansrijke Start richt zich op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen in deze periode.

De overheid heeft het actieprogramma Kansrijke Start opgesteld na advies van de Gezondheidsraad  en de aanbevelingen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid  (WRR).

Oorzaken en gevolgen van een slechte start voor kinderen

Baby’s die in achterstandswijken worden geboren, lopen een groter risico op aangeboren afwijkingen, vroeggeboorte en te laag geboortegewicht. Deze kinderen krijgen later vaker groei- en psychische problemen, suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht. Ook komen zij veel vaker in aanraking met jeugdhulp. Stress bij de ouders speelt daarbij een belangrijke rol. De oorzaak van stress zijn bijvoorbeeld huiselijk geweld, verslaving en schulden.

Deze problemen maken een gezin kwetsbaar. De juiste hulp tijdens de eerste 1000 dagen van een kind kan voorkomen dat zij later gezondheidsproblemen krijgen. Of zelfs uit huis worden geplaatst. In het programma Kansrijke Start  staan maatregelen waarmee het kabinet dit wil bereiken.

Hulp aan kwetsbare gezinnen via programma Kansrijke Start

Kwestbare gezinnen kunnen voor, tijdens en na de zwangerschap hulp krijgen:

Voor de zwangerschap: kwetsbare ouders met een kinderwens ondersteunen

Bijvoorbeeld door professionals uit de jeugdgezondheidszorg met kwetsbare ouders te laten praten over hun eventuele kinderwens.

Tijdens de zwangerschap: sneller hulp bieden aan kwetsbare gezinnen

Een arts kan bijvoorbeeld het wijkteam of de jeugdgezondheidszorg informeren dat een patiënt zwanger is. Verder kan  een zorgverlener uit de jeugdgezondheidszorg een zwangere thuis bezoeken.

Na de geboorte: eerder de juiste hulp geven bij de opvoeding

Bijvoorbeeld door meer huisbezoeken en groepsgesprekken. Voor zeer jonge ouders is er vaak ook praktische hulp nodig bij wonen, werk en opleiding.

Samenwerking tussen zorg en sociaal domein

In het programma Kansrijke Start staat de samenwerking centraal tussen:

  • gemeenten;
  • zorgverleners, zoals huisartsen, verloskundigen , gynaecologen, kraamzorg en wijkteams;
  • zorgverzekeraars;
  • kennisinstituten zoals ZonMw en TNO.

Gemeenten stimuleren de samenwerking tussen de organisaties die een rol spelen bij een geboorte. Deze zogeheten locale coalities bepalen samen een aanpak over de zorg rond de eerste 1000 dagen. Deze afspraken zorgen ervoor dat kwetsbare gezinnen effectief ondersteund worden, waardoor meer kinderen een kansrijke start krijgen.

Lees meer over het programma op www.kansrijkestartnl.nl