Verbeteren zorg rondom zwangerschap

De Rijksoverheid wil de zorg rondom zwangerschap en geboorte verder verbeteren. De zorg moet zich hierbij vooral richten op het bevorderen van de gezondheid van moeder en kind.

Verbeteren zorg zodat babysterfte afneemt

De zorg rondom zwangerschap is in de afgelopen jaren verbeterd. Tussen 2007 en 2017 is de sterfte van baby’s in de periode rondom de zwangerschap met 24% afgenomen. Het gaat om baby’s vanaf 22 weken zwangerschap, tot 28 dagen na de geboorte (perinataal). In 2015 steeg Nederland daarmee naar plek 11 van 28 in de Europese rangorde. In 2010 was dit nog plek 15.

Toch daalt de afname in babysterfte de laatste jaren minder snel dan voorheen. Zo was dit in 2015 7,8 per duizend en in 2017 7,7 per duizend. De Rijksoverheid wil dat de zorg voor zwangere vrouwen en hun (ongeboren) kind nog beter wordt. Programma’s als Kansrijke Start helpen hierbij.

In deze video vertellen een verloskundige en een gynaecoloog, over hun rol in de geboortezorg. Een zwangere vrouw en een jonge moeder vertellen over hun ervaringen.

Vervolg onderzoek programma Zwangerschap en Geboorte

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vroeg het onderzoeksinstituut ZonMw een vervolg te maken op het programma Zwangerschap en Geboorte. Lees hierover meer in de Kamerbrief Voortgang van de aanpak vermijdbare babysterfte

ZonMw heeft daarop de onderzoeksagenda Een gezonde start voor moeder en kind bijgewerkt. Het rapport bevat suggesties voor verder onderzoek. Bijvoorbeeld hoe aanstaande moeders tijdens de zwangerschap hun eigen gezondheid en die van de baby kunnen verbeteren. Of hoe mogelijke aandoeningen bij de pasgeboren baby sneller kunnen worden opgespoord. Meer kennis hierover kan de sterfte van baby’s tijdens of kort na de geboorte verder verlagen.

Aanbevelingen stuurgroep Zwangerschap en geboorte

De stuurgroep Zwangerschap en geboorte heeft adviezen gegeven voor verbetering van de zorg aan zwangere vrouwen en hun ongeboren kind. De adviezen van de stuurgroep:

  • Goed luisteren naar de wensen en zorgen van de (aanstaande) moeder.
  • Vrouwen moeten zo gezond mogelijk beginnen aan een zwangerschap.
  • Vrouwen krijgen heldere voorlichting.
  • Alle zorgverleners nemen hun verantwoordelijkheid. Daarom zijn duidelijke afspraken nodig wie waarvoor verantwoordelijk is, en goed overleg.
  • Vrouwen in achterstandswijken, van niet-westerse afkomst of uit achterstandssituaties hebben op hun eigen situatie gerichte zorg nodig. Zij krijgen adviezen en zorg speciaal op hen gericht.
  • Vanaf het begin van de bevalling worden vrouwen voortdurend bewaakt door een medische professional.
  • Een noodzakelijke behandeling moet altijd binnen 15 minuten kunnen beginnen.

Overheid financiert zorgonderzoek

De Rijksoverheid financiert:

  • onderzoek naar oorzaken van babysterfte en naar de zorg rondom zwangerschap. Zoals het programma Zwangerschap en Geboorte van ZonMw en het project Healthy Pregnancy 4 all;
  • het College Perinatale Zorg en Perined.