Verbeteren zorg rondom zwangerschap en geboorte

De Rijksoverheid wil de zorg rondom zwangerschap en geboorte verder verbeteren. De zorg moet zich hierbij vooral richten op het bevorderen van de gezondheid van ouder en kind.

Verbeteren zorg zodat babysterfte afneemt

De zorg rondom zwangerschap is in de afgelopen jaren verbeterd. Tussen 2008 en 2015 is de sterfte van baby’s in de periode rondom de zwangerschap sterk afgenomen. Het gaat om baby’s vanaf 22 weken zwangerschap, tot 28 dagen na de geboorte (perinataal).

De babysterfte neemt sinds een aantal jaar niet meer af. Het RIVM deed hier onderzoek naar en is gekomen tot een aantal aanbevelingen om de zorg rond zwangerschap te verbeteren. De Rijksoverheid voert deze aanbevelingen uit, om zo de zorg voor zwangere vrouwen en hun (ongeboren) kind nog beter te maken. Programma’s als Kansrijke Start helpen hierbij.

Samenwerking in de zorg rondom zwangerschap en geboorte

Verschillende zorgverleners zijn betrokken bij geboortezorg. Bijvoorbeeld verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamverzorgenden. Om een zwangerschap en geboorte zo goed mogelijk te laten verlopen, werken deze zorgverleners samen (integrale geboortezorg). In het coalitieakkoord is afgesproken dat het kabinet deze samenwerking wil verbeteren. 

In deze video vertellen een verloskundige en een gynaecoloog, over hun rol in de geboortezorg. Een zwangere vrouw en een jonge moeder vertellen over hun ervaringen.

Overheid financiert zorgonderzoek en –programma’s

De Rijksoverheid financiert: