Verbeteren zorg rondom zwangerschap en geboorte

De Rijksoverheid wil de zorg rondom zwangerschap en geboorte verder verbeteren. De zorg moet vooral de gezondheid van ouder en kind bevorderen.

Verbeteren zorg zodat babysterfte afneemt

De zorg rondom zwangerschap is in de afgelopen jaren verbeterd. Tussen 2008 en 2015 is de sterfte van baby’s in de periode rondom de zwangerschap sterk afgenomen. Het gaat om baby’s vanaf 22 weken zwangerschap, tot 28 dagen na de geboorte (perinataal).

De babysterfte neemt sinds een aantal jaar niet meer af. Het RIVM deed hier onderzoek naar. Het kwam met een aantal aanbevelingen om de zorg rond zwangerschap te verbeteren. De Rijksoverheid voert deze aanbevelingen uit, om zo de zorg voor zwangere vrouwen en hun (ongeboren) kind nog beter te maken. Programma’s als Kansrijke Start helpen hierbij.

Samenwerking in de zorg rondom zwangerschap en geboorte

Verschillende zorgverleners zijn betrokken bij geboortezorg. Bijvoorbeeld verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamverzorgenden. Om een zwangerschap en geboorte zo goed mogelijk te laten verlopen, werken deze zorgverleners samen. Dat heet integrale geboortezorg. In het coalitieakkoord is afgesproken dat het kabinet deze samenwerking wil verbeteren.

Overheid betaalt zorgonderzoek en –programma’s

De Rijksoverheid betaalt:

  • onderzoek naar de zorg rondom zwangerschap met het programma Zwangerschap en Geboorte van ZonMw;
  • het College Perinatale Zorg en Perined;
  • Babyconnect, een programma om gegevens digitaal uit te wisselen tussen zorgverleners in de geboortezorg. Daarnaast maakt het overdracht naar de Jeugdgezondheidszorg en met de zwangere mogelijk;
  • programma's voor het versterken van de samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden.