Open data: ontwikkelingssamenwerking

De Rijksoverheid publiceert iedere maand actuele gegevens over ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten. Deze gegevens zijn beschikbaar in de open data-opmaak van het International Aid Transparency Initiative (IATI).

De begrotingswebsite

De begrotingswebsite van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking geeft informatie over:

 • begrotingshoofdstuk XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
 • de landen waar de begroting wordt uitgevoerd;
 • de activiteiten die in deze landen plaatsvinden.

De website is interactief: u kunt zelf eenvoudig selecties en analyses maken.

Algemene gegevens ontwikkelingssamenwerking

De open data over ontwikkelingssamenwerking omvatten:

 • het meerjarig Official Development Aid-budget (ODA);
 • de meerjarige ODA-landenbudgetten;
 • de meerjarige ongeoormerkte ODA-bijdragen aan grote ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties zoals de VN, de Wereldbank en niet-gouvernementele organisaties;
 • resultaten ontwikkelingssamenwerking.

Het gaat hier alleen om ODA-activiteiten waarvoor BZ direct verantwoordelijk is. Deze gegevens staan in een xml-organisatiebestand (155 kB).

Activiteitengegevens ontwikkelingssamenwerking

Bij de activiteitengegevens gaat het om:

 • de naam en omschrijving van alle lopende en afgesloten activiteiten;
 • de uitvoerende organisatie;
 • het ontvangende land;
 • de hulpmodaliteit;
 • de sectorale kenmerken;
 • de financiële realisatiecijfers.

De activiteitengegevens over ontwikkelingssamenwerking staan in de volgende XML-bestanden:

U kunt alle in uitvoering zijnde activiteitengegevens in 1 csv-bestand downloaden (37.7 MB).

Gecombineerd bestand

De budgettaire gegevens en gegevens over projecten en programma's zijn ook in 1 zip-bestand (4,83 MB) beschikbaar.

IATI-standaard

Een gedetailleerde beschrijving van de inhoud van de 2 bestanden vindt u via de IATI-website. Hier staat ook een register met weblocaties waar de gegevens van de verschillende donoren en OS-organisaties te vinden zijn. Zo kunt u de open data van Nederland over ontwikkelingssamenwerking koppelen aan gegevens van andere organisaties.

Vanaf 2016 gebruikt BZ IATI als de standaard voor voortgangsrapportage door partners die zij ondersteunen. De gewenste/vereiste elementen waarop de partners moeten rapporteren staan in de guiding principles. Daarmee krijgt BZ inzicht in de voortgang van activiteiten (inclusief resultaatbereiking). Ook is BZ zo beter in staat om te monitoren en te leren.