Woordvoerders van het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Hieronder vindt u de contactgegevens van de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor de media.

Bent u geen journalist? Maak dan gebruik van het contactformulier.

Directeur Communicatie

Judith Sluiter 
+31 6 20 25 26 06
J.Sluiter@minlnv.nl

Hoofd woordvoering, externe optredens en speeches

Rudi Buis 
+31 6 11 20 16 24
A.G.Buis@minlnv.nl

Woordvoerders

Vanaf vrijdagavond tot en met zondag is er altijd een woordvoerder met piket bereikbaar via de pikettelefoon +31 (0)6 29 17 79 38.

Woordvoerders minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Elise van den Bosch

+31 6 52 82 09 37
E.vandenBosch@minlnv.nl

 • Toekomstbestendige landbouw
 • Keten en verdienvermogen
 • Mest

Dylan de Gruijl

+31 6 31 01 81 37
d.degruijl@minlnv.nl

 • Europese Raden
 • Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
 • Visserij
 • Gewasbescherming

Judith van Kessel

Tijdelijk afwezig. Voor onderstaande onderwerpen kunt u contact opnemen met Thalina van Aerts (dierenwelzijn) en Carlotte Teunissen (klimaat en voedsel(kwaliteit).

 • Dierenwelzijn
 • Klimaat
 • Voedsel(kwaliteit)

Thalina van Aerts  

+31 6 11 65 77 79
t.c.vanaerts@minlnv.nl

 • Diergezondheid
 • NVWA
 • Innovatie
 • Tuin- en akkerbouw

Persvoorlichter

Carlotte Teunissen  

+31 6 29 69 08 19
c.t.teunissen@minlnv.nl

 • Algemene interviewverzoeken voor de minister van LNV

Woordvoerders minister voor Natuur en Stikstof

Cindy Heijdra 

+31 6 31 10 27 41
c.m.heijdra@minlnv.nl

 • Natuur
 • Biodiversiteit
 • Staatsbosbeheer
 • Toestemming en vergunningverlening (luchthavens en infrastructurele projecten)

Bertine Moenaff-Fennema (afwezig op donderdagen)

+31 6 29 17 28 80
b.l.moenaff@minlnv.nl

 • Stikstofbeleid
 • Toestemming en vergunningverlening (overig)
 • Innovatie
 • Verkenning alternatieven Kritische Depositie Waarde
 • Coördinatie interviewverzoeken voor de minister voor Natuur en Stikstof

Lisanne de Roos 

+31 6 31 98 71 47
l.c.a.deroos@minlnv.nl 

 • Uitvoering regelingen stikstofbeleid
 • Gebiedsgerichte aanpak (Nationaal Programma Landelijk Gebied en provinciale gebiedsprogramma’s)
 • Aanpak piekbelasting
 • Transitiefonds landelijk gebied en natuur
 • Klimaat