Woordvoerders van het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Hieronder vindt u de contactgegevens van de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor de media.

Bent u geen journalist? Maak dan gebruik van het contactformulier.

Directeur Communicatie

Judith Sluiter
+31 (0)6 20 25 26 06
J.Sluiter@minlnv.nl

Woordvoerders van minister Schouten

Vanaf vrijdagavond tot en met zondag is er altijd een woordvoerder met piket bereikbaar via de pikettelefoon +31 (0)6-29177938.

Hoofd woordvoering, externe optredens en werkbezoeken, plv Directeur Communicatie

Danielle Cardozo
+31 (0)6 15 26 51 24
D.Cardozo@minlnv.nl

Woordvoerder PAS/stikstof, klimaat, Europa (visserij, GLB, NSP)

Rudi Buis
+31 (0)6 11 20 16 24
A.G.Buis@minlnv.nl

Woordvoerder voedsel, innovatie, kringlooplandbouw, akkerbouw, tuinbouw, plantziekten en verdienvermogen boer

Elise van den Bosch
+31 6 52 82 09 37
E.vandenBosch@minlnv.nl

Woordvoerder natuur, mestbeleid, fosfaat (derogatie), NVWA en gewasbeschermingsmiddelen

Bertine Moenaff-Fennema 
+31 6 29 17 28 80
b.l.moenaff@minlnv.nl

Woordvoerder dierenwelzijn, dierziekten, diverse regelingen (waaronder varkenshouderij, bedrijfsovernamefonds voor startende boeren en tuinders, Regiodeals) 

Lisa Gaster
+31 (0)6 11 27 65 16 
L.Gaster@minlnv.nl