Woordvoerders van het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Hieronder vindt u de contactgegevens van de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor de media.

Bent u geen journalist? Maak dan gebruik van het contactformulier.

Directeur Communicatie

Judith Sluiter
+31 (0)6 20 25 26 06
J.Sluiter@minlnv.nl

Hoofd woordvoering, externe optredens en speeches

Rudi Buis
+31 (0)6 11 20 16 24
A.G.Buis@minlnv.nl

Woordvoerders

Vanaf vrijdagavond tot en met zondag is er altijd een woordvoerder met piket bereikbaar via de pikettelefoon +31 (0)6 29 17 79 38.

Woordvoerders minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Elise van den Bosch

+31 (0)6 52 82 09 37
E.vandenBosch@minlnv.nl

 • Toekomstbestendige landbouw
 • Innovatie
 • Keten en verdienvermogen
 • Mest

Dylan de Gruijl

+31 (0)6 31 01 81 37
d.degruijl@minlnv.nl

 • Europese Raden
 • Visserij
 • Tuin- en akkerbouw
 • Voedsel(kwaliteit)
 • Gewasbescherming

Judith van Kessel 

+31 (0)6 15 68 57 55
j.e.p.vankessel@minlnv.nl

 • Dierenwelzijn en diergezondheid
 • NVWA
 • Klimaatopgave

Martijn Goosensen 

+31 (0)6 50 20 06 79
m.goosensen@minlnv.nl

 • Europese Raden
 • Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
 • Algemene interviewverzoeken voor de minister van LNV

Woordvoerders minister voor Natuur en Stikstof

Natuur

Cindy Heijdra 

+31 (0)6 31 10 27 41
c.m.heijdra@minlnv.nl

 • Natuur
 • Biodiversiteit
 • Toestemming en vergunningverlening (luchthavens en infrastructurele projecten)

Bertine Moenaff-Fennema

+31 (0)6 29 17 28 80
b.l.moenaff@minlnv.nl

 • Meten en berekenen (Aerius)
 • Toestemming en vergunningverlening (overig)
 • Verkenning alternatieven KDW
 • Staatsbosbeheer 
 • Klimaat

Stikstof

Wilhelm Doeleman 

+31 (0)6 50 16 98 85
w.doeleman@minlnv.nl

 • Stikstofbeleid / samenwerking regionale overheden
 • Opkoopregelingen
 • Transitie landelijk gebied

Lisanne de Roos

+31 (0)6 31 98 71 47
l.c.a.deroos@minlnv.nl 

 • Aanpak piekbelasting
 • Innovatie
 • Algemene interviewverzoeken voor de minister voor Natuur & Stikstof