Beslisnota's bij Najaarsnota 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Najaarsnota 2022 (PDF | 49 pagina's | 12,2 MB)