Woordvoerders van het ministerie van VWS

Hieronder vindt u de contactgegevens van de woordvoerders van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor de media.

Bent u geen journalist? Dan kunt u:

 • Uw vraag stellen via het contactformulier of;
 • Bellen met telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).
 • Let op: dit geldt ook voor vragen over het coronavirus. Voor antwoorden op veelgestelde vragen kunt u hier terecht: Coronavirus COVID-19.

Contactgegevens voor vragen over het coronavirus (uitsluitend voor pers)

U kunt uw vragen over het coronavirus mailen naar perscoronavirus@minvws.nl. Uw vragen worden tijdens kantooruren behandeld. In verband met het grote aantal persvragen dat wij ontvangen, kan het langer duren voor wij uw vraag kunnen beantwoorden. 

De contactgegevens voor vragen over specifieke corona onderwerpen staan vermeld bij de betreffende woordvoerders in onderstaand overzicht. Buiten kantooruren zijn de woordvoerders alleen voor spoedeisende vragen beschikbaar.

Bent u journalist en heeft u buiten kantooruren een spoedvraag? Dan kunt u bellen naar 070 340 50 50. Via dit telefoonnummer wordt u doorgeleid naar de dienstdoende woordvoerder.

Woordvoerders minister Hugo de Jonge

Daphne Kerremans

M: +31 (0)6 11 53 74 90
E: da.kerremans@minvws.nl

 • Corona:
  • Maatregelen
  • Dashboard
  • Routekaart
  • Herdenken

Axel Dees

M: +31 (0)6 15 94 37 88
E: aj.dees@minvws.nl

 • Care:
  • Ouderenzorg
  • Verpleeghuizen
  • Wijkverpleging
  • Eenzaamheid
  • Mantelzorg
 • Medisch-ethische vraagstukken

Rinske Wieman

M: +31 (0)6 27 06 04 70
E: r.wieman@minvws.nl

 • Corona:
  • Vaccinatiestrategie
  • Evaluatie

Bart Vis

M: +31 (0)6 55 21 46 36
E: l.vis@minvws.nl

 • Corona:
  • Vaccinatiestrategie

Annerijn Vink

M: +31 (0)6 25 29 04 52
E: jc.vink@minvws.nl

 • Corona:
  • Testen
  • Bron- en contactonderzoek
  • Coronatoegangsbewijs
  • CoronaCheck-app
  • Coronamelder (app)
  • Quarantaine
 • Pandemische paraatheid
 • Toekomst van de zorg

Tom Elbersen

M: +31 (0)6 11 87 63 63
E: t.elbersen@minvws.nl

 • Cure:
  • IC-capaciteit
  • Ziekenhuizen en revalidatiezorg
  • Curatieve zorg
  • Inhaal- en herstelzorg
 • Corona:
  • Long COVID

Karim Mostafi

M: +31 (0)6 15 68 38 22
E: k.mostafi@minvws.nl

 • Arbeidsmarktbeleid
  • Waardering zorgpersoneel inclusief salaris en inspraak
 • Zorgverzekeringen
 • Infectieziektebestrijding en antibioticaresistentie
 • Experiment legale wietteelt

Joeke Kootstra

Afwezig t/m 13 december. Voor vragen over onderstaande kunt u contact opnemen met Jona Bootsma.

M: +31 (0)6 21 17 41 69
E: jg.kootstra@minvws.nl

 • Gegevensuitwisseling in de zorg
 • E-health/ICT in de zorg
 • Administratieve lasten

Frerick Althof

Afwezig t/m 12 december. Voor vragen over onderstaande kunt u contact opnemen met Jona Bootsma.

M: +31 (0)6 21 14 56 05
E: fl.althof@minvws.nl

 • Persoonsgebonden budget (Pgb)
 • Aanbesteden in het sociaal domein
 • Zorgfraude

Jona Bootsma

M: +31 (0)6 21 10 19 39
E: jg.bootsma@minvws.nl

 • Interviewverzoeken minister De Jonge
 • Corona:
  • Innovatieve behandelingen

Thomas Breedveld

M: +31 (0)6 21 32 08 16
E: t.breedveld@minvws.nl

Woordvoerders staatssecretaris Paul Blokhuis

Ruben van Dorssen

M: +31 (0)6 15 03 50 04
E: ruben.vandorssen@minvws.nl

 • Preventie, inclusief Rijksvaccinatieprogramma en bevolkingsonderzoeken
 • Gezondheidsbevordering (leefstijl)
 • Maatschappelijke diensttijd
 • VWS-domein voor BES-eilanden, inclusief corona aanpak Caribisch deel Koninkrijk
 • Onbedoelde zwangerschappen
 • Jeugdgezondheidszorg en Kansrijke Start
 • Corporate

Emilie Westerouen van Meeteren

M: +31 (0)6 11 91 97 81
E: emilie.wvm@minvws.nl

 • Drugs (m.u.v. wietproef)
 • Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren
 • Jeugdbeleid en jeugdwet
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

Mischa Stubenitsky

M: +31 (0)6 24 51 23 63
E: mischastub@minvws.nl 

 • GGZ
 • Maatschappelijke opvang

Tom Elbersen

M: +31 (0)6 11 87 63 63
E: t.elbersen@minvws.nl

 • Geneesmiddelen en medische technologie
 • Hulp- en beschermingsmiddelen
 • Orgaan -en bloeddonatie
 • Sport

Karim Mostafi

M: +31 (0)6 15 68 38 22
E: k.mostafi@minvws.nl

 • Voedsel- en productveiligheid
 • Gezondheidsbescherming

Tim Bennebroek

M: +31 (0)6 44 93 65 66
E: tg.bennebroek@minvws.nl

 • Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers

Job Holzhauer

M: +31 (0)6 25 68 81 84
E: j.holzhauer@minvws.nl

 • Gehandicaptenzorg 
  • Volwaardig leven
  • Onbeperkt meedoen