Woordvoerders van het ministerie van VWS

Hieronder vindt u de contactgegevens van de persvoorlichters van VWS. Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor journalisten. Bent u niet van de media? Kijk dan onder Contact of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Contactgegevens voor vragen over het coronavirus (uitsluitend voor pers)

De contactgegevens voor vragen over Covid-19 per onderwerp zijn hieronder te vinden. Buiten kantooruren zijn de woordvoerders alleen voor spoedeisende vragen beschikbaar.

Tijdens het zomerreces zijn meerdere woordvoerders afwezig, zie *. Voor een overzicht, zie de contactgegevens onderaan deze pagina. De aanwezige woordvoerders kunnen uw vragen beantwoorden.

U kunt uw vragen ook sturen naar perscoronavirus@minvws.nl. Uw vragen worden tijdens kantooruren behandeld.

Corona gerelateerd onderwerp

Woordvoerder

Telefoonnummer

Testen

Axel Dees

+31 (06) 15 94 37 88

Corona app / digitale middelen

Tom Kummel

+31 (06) 52 64 18 73

Beschermingsmiddelen

Tom Elbersen

+31 (0)6 11 87 63 63

Geneesmiddelen

Tom Elbersen

+31 (0)6 11 87 63 63

Bron- en contactonderzoek

Axel Dees

+31 (06) 15 94 37 88

Dashboard

Daphne Kerremans

+31 (06) 11 53 74 90

Covid wet

Daphne Kerremans

+31 (06) 11 53 74 90

Vaccin en innovatieve behandelingen

Axel Dees

+31 (06) 15 94 37 88

IC capaciteit

Inge Freriksen

+31 (06) 15 36 93 50

Sport

Tom Elbersen

+31 (0)6 11 87 63 63

Caraïben

Ruben van Dorssen

+31 (0)6 15 03 50 04

Ziekenhuizen en revalidatiezorg

Inge Freriksen

+31 (06) 15 36 93 50

Continuïteit van de zorg

Inge Freriksen

+31 (06) 15 36 93 50

Verpleeghuizen

Axel Dees

+31 (06) 15 94 37 88

GGZ

Toon van Wijk*

+31 (0)6 27 00 34 01 

Beschermd wonen

Emilie Westerouen van Meeteren*

+31 (0)6 11 91 97 81

Daklozenopvang

Emilie Westerouen van Meeteren*

+31 (0)6 11 91 97 81

Onderwerpen voor andere organisaties

In verband met grote drukte: wij beantwoorden geen vragen die voor andere organisaties bestemd zijn. Het betreft deze onderwerpen en organisaties:

 • Cruciale beroepen en vitale processen: NCTV;

 • Testbeleid en statistieken: RIVM;

 • Maatregelen m.b.t. afstand houden en samenkomsten: het ministerie van Justitie en Veiligheid;

 • De uitvoering van vliegverboden: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

 • (Repatriëring van) Nederlanders in het buitenland: het ministerie van Buitenlandse Zaken;

 • De productie in Nederland van hulp- en beschermingsmiddelen (bijv. mondkapjes): het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 • Luchtvaart, taxi's, OV, transport en logistiek, rijscholen; het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

 • Werkgevers, werknemers, maatregelen werkgelegenheid, kinderopvang, gezond en veilig werken, arbeidsmigranten; het ministerie van Sociale Zaken;

 • Bouw- en technieksector, grensstreek, grensarbeiders: het ministerie van Binnenlandse Zaken;

 • Visserij, sierteelt, voedingstuinbouw, dieren, overschotten landbouw; het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Voor antwoorden op veelgestelde vragen: Coronavirus COVID-19.

Woordvoerders minister Hugo de Jonge

Daphne Kerremans

M: +31 (06) 11 53 74 90
E: da.kerremans@minvws.nl

 • Gehandicaptenzorg
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Persoonsgebonden budget (pgb)
 • VN-verdrag mensen met een beperking

Axel Dees

M: +31 (06) 15 94 37 88
E: aj.dees@minvws.nl

 • Ouderenzorg
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Medisch-ethische vraagstukken
 • Wijkverpleegkundige zorg

Tom Kummel

M: +31 (06) 52 64 18 73
E: tb.kummel@minvws.nl

 • Jeugdbeleid, jeugdwet en jeugdgezondheidszorg
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

Martijn Janssen

M: +31 (06) 11 37 61 21
E: martijn.janssen@minvws.nl

 • Corporate

Woordvoerders minister Tamara van Ark

Inge Freriksen

M: +31 (06) 15 36 93 50
E: i.freriksen@minvws.nl

 • Curatieve Zorg
 • Organisatie van de gezondheidszorg
 • Experiment legale wietteelt

Karim Mostafi

M: +31 (0)6 15 68 38 22
E: k.mostafi@minvws.nl

 • Zorgverzekeringen
 • Infectieziektebestrijding en antibioticaresistentie
 • Voedsel- en productveiligheid
 • Gezondheidsbescherming
 • Arbeidsmarktbeleid, opleidingen en regeldruk

Tom Elbersen

M: +31 (0)6 11 87 63 63
E: t.elbersen@minvws.nl

 • Geneesmiddelen en medische technologie
 • Hulp- en beschermingsmiddelen
 • E-health/ ICT in de zorg
 • Orgaan -en bloeddonatie
 • Sport

Tim Bennebroek

Afwezig van 3 september t/m 14 september

M: +31 (0)6 44 93 65 66
E: tg.bennebroek@minvws.nl

Woordvoerders staatssecretaris Paul Blokhuis

Ruben van Dorssen

M: +31 (0)6 15 03 50 04
E: ruben.vandorssen@minvws.nl

 • Preventie
 • Gezondheidsbevordering (leefstijl)
 • Maatschappelijke diensttijd
 • VWS-domein voor BES-eilanden

Toon van Wijk

Afwezig van 24 augustus t/m 4 september

M: +31 (0)6 27 00 34 01 
E: aj.v.wijk@minvws.nl

 • GGZ

Emilie Westerouen van Meeteren

Afwezig van 31 augustus t/m 13 september

M: +31 (0)6 11 91 97 81
E: emilie.wvm@minvws.nl

 • Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
 • Drugs (m.u.v. cannabis)

Tom Wisseborn

M: +31 (0)6 11 78 43 62
E: tr.wisseborn@minvws.nl

 • Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers