Woordvoerders van het ministerie van VWS

Hieronder vindt u de contactgegevens van de persvoorlichters van VWS. Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor journalisten. Bent u niet van de media? Kijk dan onder Contact of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Woordvoerders minister Hugo de Jonge

Daphne Kerremans

M: 06-11537490

E: da.kerremans@minvws.nl

 • Gehandicaptenzorg
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Persoonsgebonden budget (pgb)
 • VN-verdrag mensen met een beperking

Axel Dees

M: 06-15943788

E: aj.dees@minvws.nl

 • Ouderenzorg
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Medisch-ethische vraagstukken
 • Wijkverpleegkundige zorg

Tom Kummel

M: 06-52641873
E: tb.kummel@minvws.nl

 • Jeugdbeleid, jeugdwet en jeugdgezondheidszorg
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

Martijn Janssen

M: 06-11376121
E: martijn.janssen@minvws.nl

Woordvoerders minister Bruno Bruins

Inge Freriksen

T: 070-3406562
M: 06-15369350
E: i.freriksen@minvws.nl

 • Curatieve Zorg
 • Patiënten en Cliëntenrechten
 • Organisatie van de gezondheidszorg
 • Arbeidsmarktbeleid en opleidingen

Ole Heil

T: 070-3405083
M: 06-11797431
E: o.heil@minvws.nl

 • Geneesmiddelen, hulpmiddelen en medische technologie
 • Zorgverzekeringen
 • Macro Economische Vraagstukken
 • Sport

Karim Mostafi

M: 06-15683822
E: k.mostafi@minvws.nl

 • Gezondheidsbescherming
 • Infectieziektebestrijding
 • Antibioticaresistentie
 • Voedselveiligheid
 • Productveiligheid
 • Drugs (cannabis)
 • Experiment legale wietteelt

Tom Elbersen

T: 070-3405676
M: 06-11876363
E: t.elbersen@minvws.nl

 • Zorg van nu (e-health)
 • Orgaandonatie

Woordvoerders staatssecretaris Paul Blokhuis

Ruben van Dorssen

T: 070-3405387
M: 06-15035004
E: ruben.vandorssen@minvws.nl

 • Preventie
 • Gezondheidsbevordering (leefstijl)
 • Maatschappelijke diensttijd

Leonne Gartz

T: 070-3405937
M: 06-15084912
E: l.gartz@minvws.nl

 • GGZ
 • Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers
 • VWS-domein voor BES-eilanden

Emilie Westerouen van Meeteren

M: 06-11919781
E: emilie.wvm@minvws.nl

 • Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
 • Drugs (m.u.v. cannabis)

Tom Wisseborn

M: 06-11784362
E: tr.wisseborn@minvws.nl