Woordvoerders van het ministerie van VWS

Hieronder vindt u de contactgegevens van de persvoorlichters van VWS. Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor journalisten. Bent u niet van de media? Kijk dan onder Contact of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Woordvoerders minister Hugo de Jonge

Daphne Kerremans

M: +31 (06) 11 53 74 90
E: da.kerremans@minvws.nl

 • Gehandicaptenzorg
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Persoonsgebonden budget (pgb)
 • VN-verdrag mensen met een beperking

Axel Dees

M: +31 (06) 15 94 37 88
E: aj.dees@minvws.nl

 • Ouderenzorg
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Medisch-ethische vraagstukken
 • Wijkverpleegkundige zorg

Tom Kummel

M: +31 (06) 52 64 18 73
E: tb.kummel@minvws.nl

 • Jeugdbeleid, jeugdwet en jeugdgezondheidszorg
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

Martijn Janssen

M: +31 (06) 11 37 61 21
E: martijn.janssen@minvws.nl

 • Corporate

Woordvoerders minister Bruno Bruins

Inge Freriksen

T: +31 (0)70 340 65 62
M: +31 (06) 15 36 93 50
E: i.freriksen@minvws.nl

 • Curatieve Zorg
 • Patiënten en Cliëntenrechten
 • Organisatie van de gezondheidszorg
 • Experiment legale wietteelt

Thomas Bakker

M: +31 (0)6 15 18 90 97
E: tc.bakker@minvws.nl

 • Geneesmiddelen, hulpmiddelen en medische technologie
 • Zorgverzekeringen
 • Macro Economische Vraagstukken

Karim Mostafi

M: +31 (0)6 15 68 38 22
E: k.mostafi@minvws.nl

 • Infectieziektebestrijding en antibioticaresistentie
 • Voedsel- en productveiligheid
 • Regeldruk
 • Gezondheidsbescherming
 • Drugs (cannabis)
 • Arbeidsmarktbeleid en opleidingen

Tom Elbersen

T: +31 (0)70 340 56 76
M: +31 (0)6 11 87 63 63
E: t.elbersen@minvws.nl

 • E-health
 • Orgaandonatie
 • Sport

Woordvoerders staatssecretaris Paul Blokhuis

Ruben van Dorssen

T: +31 (0)70 340 53 87
M: +31 (0)6 15 03 50 04
E: ruben.vandorssen@minvws.nl

 • Preventie
 • Gezondheidsbevordering (leefstijl)
 • Maatschappelijke diensttijd

Leonne Gartz

T: +31 (0)70 340 59 37
M: +31 (0)6 15 08 49 12
E: l.gartz@minvws.nl

 • GGZ
 • Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers
 • VWS-domein voor BES-eilanden

Emilie Westerouen van Meeteren

M: +31 (0)6 11 91 97 81
E: emilie.wvm@minvws.nl

 • Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
 • Drugs (m.u.v. cannabis)

Tim Bennebroek

M: +31 (0)6 44 93 65 66
E: tg.bennebroek@minvws.nl