Woordvoerders van het ministerie van VWS

Hieronder vindt u de contactgegevens van de woordvoerders van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor de media.

Bent u geen journalist? Dan kunt u:

 • Uw vraag stellen via het contactformulier of;
 • Bellen met telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).
 • Let op: dit geldt ook voor vragen over het coronavirus. Voor antwoorden op veelgestelde vragen kunt u hier terecht: Coronavirus COVID-19.

Contactgegevens voor vragen over het coronavirus (uitsluitend voor pers)

U kunt uw vragen over het coronavirus mailen naar perscoronavirus@minvws.nl. Uw vragen worden tijdens kantooruren behandeld. In verband met het grote aantal persvragen dat wij ontvangen, kan het langer duren voor wij uw vraag kunnen beantwoorden. Urgente vragen worden als eerste opgepakt.

De contactgegevens voor vragen over specifieke corona onderwerpen staan vermeld bij de betreffende woordvoerders in onderstaand overzicht. Buiten kantooruren zijn de woordvoerders alleen voor spoedeisende vragen beschikbaar.

Bent u journalist en heeft u buiten kantooruren een spoedvraag? Dan kunt u bellen naar 070 340 50 50. Via dit telefoonnummer wordt u doorgeleid naar de dienstdoende woordvoerder.

Woordvoering minister Ernst Kuipers

Axel Dees

M: +31 (0)6 15 94 37 88
E: aj.dees@minvws.nl

 • Curatieve zorg
 • Medisch-ethische vraagstukken
 • IGJ

Karim Mostafi

Afwezig t/m 4 september. Voor vragen over onderstaande kunt u contact opnemen met Axel Dees.

M: +31 (0)6 15 68 38 22
E: k.mostafi@minvws.nl

 • Pandemische paraatheid
 • Zorgverzekeringen
 • Zorgtoeslag en pakketbeheer
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Infectieziektebestrijding
 • Gezondheidsbescherming
  • Voedsel- en productveiligheid
  • Toezicht NVWA
 • Betaalbaarheid van de zorg

Bart Vis

M: +31 (0)6 55 21 46 36
E: l.vis@minvws.nl

 • Corona:
  • Vaccinatiestrategie
  • Testen
  • Coronatoegangsbewijs/DCC
  • Quarantaine en isolatie
 • Apenpokken

Robin Middel

M: +31 (0)6 18 97 44 41
E: rk.middel@minvws.nl

 • Corona:
  • Maatregelen
  • Langetermijnstrategie
  • Evaluatie
 • Oekraïne (zorggerelateerd)

Joeke Kootstra

Afwezig t/m 29 augustus. Voor vragen over onderstaande kunt u contact opnemen met Axel Dees.

M: +31 (0)6 21 17 41 69
E: jg.kootstra@minvws.nl

 • Post-COVID
 • Inhaal- en herstelzorg
 • Medische technologie en innovatie
 • Kennis en informatie-infrastructuur
 • Bevolkingsonderzoeken
 • Medisch-specialistische vervolgopleidingen

Jona Bootsma

Afwezig t/m 14 augustus. Voor vragen over onderstaande kunt u contact opnemen met Jenna Wildeman.

M: +31 (0)6 21 10 19 39
E: jg.bootsma@minvws.nl

 • Corona:
  • Innovatieve behandelingen
  • Ventilatie
 • Drugs:
  • Opiumwet
  • Wietexperiment
 • Duurzaamheid in de zorg

Jenna Wildeman

M: +31 (0)6 31 63 10 02
E: jj.wildeman@minvws.nl

 • Interviewverzoeken minister Kuipers

Woordvoering minister Conny Helder

Tom Elbersen

Afwezig t/m 21 augustus. Voor vragen over onderstaande kunt u contact opnemen met Eveline Petit of Annerijn Vink.

M: +31 (0)6 11 87 63 63
E: t.elbersen@minvws.nl

 • Wijkverpleegkundige zorg
 • Sport

Annerijn Vink

M: +31 (0)6 25 29 04 52
E: jc.vink@minvws.nl

 • Ouderenzorg
 • Arbeidsmarkt

Eveline Petit

M: +31 (0)6 29 24 78 46
E: ew.petit@minvws.nl 

 • GGZ
 • Gehandicaptenzorg
 • Mensen met een beperking
 • Organiseerbaarheid en regionalisering

Frerick Althof

M: +31 (0)6 21 14 56 05
E: fl.althof@minvws.nl

 • Rechtmatige zorg
 • Goed bestuur (Governance)
 • Ontregel de zorg
 • Persoonsgebonden budget (PGB)

Jaap Steensma

M: +31 (0)6 21 10 19 15
E: jm.steensma@minvws.nl

 • Interviewverzoeken minister Helder

Woordvoering staatssecretaris Maarten van Ooijen

Ruben van Dorssen

Afwezig t/m 17 augustus. Voor vragen over het onderstaande kunt u contact opnemen met Mischa Stubenistky. 

M: +31 (0)6 15 03 50 04
E: ruben.vandorssen@minvws.nl

 • Preventie en gezondheidsbevordering (leefstijl) 
 • GGD in gemeentelijk domein
 • Jeugdgezondheidszorg

Emilie Westerouen van Meeteren

Afwezig t/m 14 augustus. Voor vragen over het onderstaande kunt u contact opnemen met  Mischa Stubenitsky.

M: +31 (0)6 11 91 97 81
E: emilie.wvm@minvws.nl

 • Jeugdbeleid
 • Jeugdwet 
 • VWS domein voor BES-eilanden

Mischa Stubenitsky

M: +31 (0)6 24 51 23 63
E: mischastub@minvws.nl

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en mantelzorg
 • Maatschappelijk opvang en beschermd wonen
 • Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers

Job Holzhauer

M: +31 (0)6 25 68 81 84
E: j.holzhauer@minvws.nl

 • Drugs:
  • Monitoring
  • Preventie
 • Interviewverzoeken staatssecretaris Van Ooijen

Corporate woordvoering

Ruben van Dorssen

Afwezig t/m 23 augustus. Voor vragen m.b.t. corporate kunt u contact opnemen met Tim Bennebroek. 

M: +31 (0)6 15 03 50 04
E: ruben.vandorssen@minvws.nl

Tim Bennebroek

M: +31 (0)6 44 93 65 66
E: tg.bennebroek@minvws.nl