Woordvoerders van het ministerie van VWS

Hieronder vindt u de contactgegevens van de woordvoerders van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor de media.

Bent u geen journalist? Dan kunt u:

 • Uw vraag stellen via het contactformulier of;
 • Bellen met telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).
 • Let op: dit geldt ook voor vragen over het coronavirus. Voor antwoorden op veelgestelde vragen kunt u hier terecht: Coronavirus COVID-19.

Contactgegevens voor vragen over het coronavirus (uitsluitend voor pers)

U kunt uw vragen over het coronavirus mailen naar perscoronavirus@minvws.nl. Er is daarnaast tijdelijk een telefoonlijn (070 340 65 62) beschikbaar voor spoedeisende persvragen over het coronavirus. Uw vragen worden tijdens kantooruren behandeld. In verband met het grote aantal persvragen dat wij ontvangen, kan het langer duren voor wij uw vraag kunnen beantwoorden. 

De contactgegevens voor vragen over specifieke corona onderwerpen staan vermeld bij de betreffende woordvoerders in onderstaand overzicht. Buiten kantooruren zijn de woordvoerders alleen voor spoedeisende vragen beschikbaar.

Bent u journalist en heeft u buiten kantooruren een spoedvraag? Dan kunt u bellen naar 070 340 50 50. Via dit telefoonnummer wordt u doorgeleid naar de dienstdoende woordvoerder.

Woordvoerders minister Hugo de Jonge

Daphne Kerremans

M: +31 (0)6 11 53 74 90
E: da.kerremans@minvws.nl

 • Corona:
  • Dashboard
  • Maatregelen
  • Quarantaine
  • Routekaart
 • Aanbesteden in het sociaal domein

Axel Dees

M: +31 (0)6 15 94 37 88
E: aj.dees@minvws.nl

 • Corona:
  • CoronaCheck
  • Digitaal coronacertificaat
  • Bron- en contactonderzoek
 • Medisch-ethische vraagstukken
 • Ouderenzorg

Rinske Wieman

M: +31 (0)6 27 06 04 70
E: r.wieman@minvws.nl

 • Corona:
  • Vaccinatiestrategie

Annerijn Vink

M: +31 (0)6 25 29 04 52
E: jc.vink@minvws.nl

 • Corona:
  • Testen

Tom Elbersen

M: +31 (0)6 11 87 63 63
E: t.elbersen@minvws.nl

 • Corona:
  • IC-capaciteit
  • Ziekenhuizen en revalidatiezorg
  • Continuïteit van de zorg
 • E-health/ ICT in de zorg
 • Curatieve Zorg

Karim Mostafi

M: +31 (0)6 15 68 38 22
E: k.mostafi@minvws.nl

 • Zorgverzekeringen
 • Infectieziektebestrijding en antibioticaresistentie
 • Experiment legale wietteelt
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Waardering zorgpersoneel / werken in de zorg incl. salarissen / inspraak betrokkenheid

Frerick Althof

M: +31 (0)6 21 14 56 05
E: fl.althof@minvws.nl

 • Corona:
  • CoronaMelder (app)
 • Persoonsgebonden budget (Pgb)

Joeke Kootstra

M: +31 (0)6 21 17 41 69
E: jg.kootstra@minvws.nl

 • Interviewverzoeken

Jona Bootsma

M: +31 (0)6 21 10 19 39
E: jg.bootsma@minvws.nl

 • Corona:
  • Innovatieve behandelingen

Thomas Breedveld

M: +31 (0)6 21 32 08 16
E: t.breedveld@minvws.nl

Woordvoerders staatssecretaris Paul Blokhuis

Ruben van Dorssen

M: +31 (0)6 15 03 50 04
E: ruben.vandorssen@minvws.nl

 • Preventie, inclusief Rijksvaccinatieprogramma en bevolkingsonderzoeken
 • Gezondheidsbevordering (leefstijl)
 • Maatschappelijke diensttijd
 • VWS-domein voor BES-eilanden, inclusief corona aanpak Caribisch deel Koninkrijk
 • Onbedoelde zwangerschappen
 • Jeugdgezondheidszorg en Kansrijke Start
 • Corporate

Emilie Westerouen van Meeteren

Afwezig t/m 19 september. Voor vragen over onderstaande kunt u contact opnemen met een andere woordvoerder van Blokhuis

M: +31 (0)6 11 91 97 81
E: emilie.wvm@minvws.nl

 • Drugs (m.u.v. wietproef)
 • Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren
 • Jeugdbeleid en jeugdwet
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

Jos Steehouder

M: +31 (0)6 16 29 86 29
E: jh.steehouder@minvws.nl

 • GGZ
 • Maatschappelijke opvang

Tom Elbersen

M: +31 (0)6 11 87 63 63
E: t.elbersen@minvws.nl

 • Geneesmiddelen en medische technologie
 • Hulp- en beschermingsmiddelen
 • Orgaan -en bloeddonatie
 • Sport

Karim Mostafi

M: +31 (0)6 15 68 38 22
E: k.mostafi@minvws.nl

 • Voedsel- en productveiligheid
 • Gezondheidsbescherming

Tim Bennebroek

M: +31 (0)6 44 93 65 66
E: tg.bennebroek@minvws.nl

 • Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers

Job Holzhauer

Afwezig t/m 19 september. Voor vragen over onderstaande kunt u contact opnemen met een andere woordvoerder van Blokhuis

M: +31 (0)6 25 68 81 84
E: j.holzhauer@minvws.nl

 • Gehandicaptenzorg 
  • Volwaardig leven
  • Onbeperkt meedoen