Woordvoerders van het ministerie van VWS

Hieronder vindt u de contactgegevens van de persvoorlichters van VWS. Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor journalisten. Bent u niet van de media? Kijk dan onder Contact of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Contactgegevens voor vragen over het coronavirus (uitsluitend voor pers)

In verband met het grote aantal persvragen dat wij ontvangen, kan het langer duren voor wij uw vraag kunnen beantwoorden. Mede hierom verwijzen wij nadrukkelijk naar onderstaand schema voor vragen die bestemd zijn voor andere organisaties.

De contactgegevens voor vragen over COVID-19 per onderwerp zijn vermeld bij de betreffende woordvoerders in het overzicht hieronder. Buiten kantooruren zijn de woordvoerders alleen voor spoedeisende vragen beschikbaar.

U kunt uw vragen ook sturen naar perscoronavirus@minvws.nl. Uw vragen worden tijdens kantooruren behandeld.

Onderwerpen voor andere organisaties

In verband met grote drukte: wij beantwoorden geen vragen die voor andere organisaties bestemd zijn. Het betreft deze onderwerpen en organisaties:

 • Cruciale beroepen en vitale processen: NCTV;

 • Testbeleid en statistieken: RIVM;

 • Maatregelen m.b.t. afstand houden en samenkomsten: het ministerie van Justitie en Veiligheid;

 • De uitvoering van vliegverboden: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

 • (Repatriëring van) Nederlanders in het buitenland: het ministerie van Buitenlandse Zaken;

 • De productie in Nederland van hulp- en beschermingsmiddelen (bijv. mondkapjes): het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 • Luchtvaart, taxi's, OV, transport en logistiek, rijscholen; het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

 • Werkgevers, werknemers, maatregelen werkgelegenheid, kinderopvang, gezond en veilig werken, arbeidsmigranten; het ministerie van Sociale Zaken;

 • Bouw- en technieksector, grensstreek, grensarbeiders: het ministerie van Binnenlandse Zaken;

 • Visserij, sierteelt, voedingstuinbouw, dieren, overschotten landbouw; het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Voor antwoorden op veelgestelde vragen: Coronavirus COVID-19.

Woordvoerders minister Hugo de Jonge

Daphne Kerremans

Afwezig t/m 16 mei. Voor vragen over onderstaande onderwerpen kunt u contact opnemen met Axel Dees.

M: +31 (0)6 11 53 74 90
E: da.kerremans@minvws.nl

 • Corona:
  • Dashboard
  • Maatregelen
  • Quarantaine
  • Routekaart
 • Aanbesteden in het sociaal domein

Axel Dees

M: +31 (0)6 15 94 37 88
E: aj.dees@minvws.nl

 • Corona:
  • Bron- en contactonderzoek
 • Medisch-ethische vraagstukken
 • Ouderenzorg

Rinske Wieman

M: +31 (0)6 27 06 04 70
E: r.wieman@minvws.nl

 • Corona:
  • Vaccinatiestrategie

Annerijn Vink

M: +31 (0)6 25 29 04 52
E: jc.vink@minvws.nl

 • Corona:
  • Testen
  • Vaccinatiestrategie

Frerick Althof

M: +31 (0)6 21 14 56 05
E: fl.althof@minvws.nl

 • Corona:
  • CoronaMelder (app)
 • Persoonsgebonden budget (Pgb)

Joeke Kootstra

M: +31 (0)6 21 17 41 69
E: jg.kootstra@minvws.nl

 • Interviewverzoeken

Jona Bootsma

M: +31 (0)6 21 10 19 39
E: jg.bootsma@minvws.nl

 • Corona:
  • Innovatieve behandelingen

Woordvoerders minister Tamara van Ark

Karim Mostafi

M: +31 (0)6 15 68 38 22
E: k.mostafi@minvws.nl

 • Zorgverzekeringen
 • Infectieziektebestrijding en antibioticaresistentie
 • Voedsel- en productveiligheid
 • Gezondheidsbescherming
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Waardering zorgpersoneel / werken in de zorg incl. salarissen / inspraak betrokkenheid

Tom Elbersen

M: +31 (0)6 11 87 63 63
E: t.elbersen@minvws.nl

 • Corona:
  • Beschermingsmiddelen
  • Geneesmiddelen
  • Sport
 • Geneesmiddelen en medische technologie
 • Hulp- en beschermingsmiddelen
 • E-health/ ICT in de zorg
 • Orgaan -en bloeddonatie
 • Sport

Tanja van Dijk

M: +31 (0)6 54 66 30 21
E: tm.v.dijk@minvws.nl

 • Gehandicaptenzorg 
  • Volwaardig leven
  • Onbeperkt meedoen
 • Rechtmatige zorg en goed bestuur
 • Corona:
  • IC-capaciteit
  • Ziekenhuizen en revalidatiezorg
  • Continuïteit van de zorg
 • Curatieve Zorg
 • Organisatie van de gezondheidszorg
 • Experiment legale wietteelt

Job Holzhauer

M: +31 (0)6 25 68 81 84
E: j.holzhauer@minvws.nl

Thomas Breedveld

M: +31 (0)6 21 32 08 16
E: t.breedveld@minvws.nl

Woordvoerders staatssecretaris Paul Blokhuis

Ruben van Dorssen

M: +31 (0)6 15 03 50 04
E: ruben.vandorssen@minvws.nl

 • Preventie, inclusief Rijksvaccinatieprogramma en bevolkingsonderzoeken
 • Gezondheidsbevordering (leefstijl)
 • Maatschappelijke diensttijd
 • VWS-domein voor BES-eilanden, inclusief corona aanpak Caribisch deel Koninkrijk
 • Onbedoelde zwangerschappen
 • Jeugdgezondheidszorg en Kansrijke Start
 • Corporate

Toon van Wijk

M: +31 (0)6 27 00 34 01 
E: aj.v.wijk@minvws.nl

 • GGZ
 • Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
 • Brede Aanpak Dak- en Thuisloosheid
 • Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers

Emilie Westerouen van Meeteren

M: +31 (0)6 11 91 97 81
E: emilie.wvm@minvws.nl

 • Drugs (m.u.v. wietproef)
 • Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren
 • Jeugdbeleid en jeugdwet
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

Tim Bennebroek

M: +31 (0)6 44 93 65 66
E: tg.bennebroek@minvws.nl