Woordvoerders van het ministerie van VWS

Hieronder vindt u de contactgegevens van de woordvoerders van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor de media.

Bent u geen journalist? Dan kunt u:

 • Uw vraag stellen via het contactformulier of;
 • Bellen met telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).
 • Let op: dit geldt ook voor vragen over het coronavirus. Voor antwoorden op veelgestelde vragen kunt u hier terecht: Coronavirus COVID-19.

Contactgegevens voor vragen over het coronavirus (uitsluitend voor pers)

U kunt uw vragen over het coronavirus mailen naar perscoronavirus@minvws.nl. Tijdens de vakantieperiode is er tijdelijk een telefoonlijn (070 340 65 62) beschikbaar voor spoedeisende vragen over het coronavirus. Uw vragen worden tijdens kantooruren behandeld. In verband met het grote aantal persvragen dat wij ontvangen, kan het langer duren voor wij uw vraag kunnen beantwoorden. 

De contactgegevens voor vragen over specifieke corona onderwerpen staan vermeld bij de betreffende woordvoerders in onderstaand overzicht. Buiten kantooruren zijn de woordvoerders alleen voor spoedeisende vragen beschikbaar.

Bent u journalist en heeft u buiten kantooruren een spoedvraag? Dan kunt u bellen naar 070 340 50 50. Via dit telefoonnummer wordt u doorgeleid naar de dienstdoende woordvoerder.

Woordvoerders minister Hugo de Jonge

Daphne Kerremans

Afwezig t/m 29 augustus. Voor vragen over het onderstaande kunt u mailen naar perscoronavirus@minvws.nl, tijdens kantooruren bellen naar 070 340 65 62 of contact opnemen met Annerijn Vink of Tom Elbersen.

M: +31 (0)6 11 53 74 90
E: da.kerremans@minvws.nl

 • Corona:
  • Dashboard
  • Maatregelen
  • Quarantaine
  • Routekaart
 • Aanbesteden in het sociaal domein

Axel Dees

Afwezig t/m 11 augustus. Voor vragen over het onderstaande kunt u mailen naar perscoronavirus@minvws.nl, tijdens kantooruren bellen naar 070 340 65 62 of contact opnemen met Tom Elbersen: 06 11 87 63 63.

M: +31 (0)6 15 94 37 88
E: aj.dees@minvws.nl

 • Corona:
  • CoronaCheck
  • Digitaal coronacertificaat
  • Bron- en contactonderzoek
 • Medisch-ethische vraagstukken
 • Ouderenzorg

Rinske Wieman

Afwezig t/m 15 augustus. Voor vragen over het onderstaande kunt u mailen naar perscoronavirus@minvws.nl, tijdens kantooruren bellen naar 070 340 65 62 of contact opnemen met Tom Elbersen: 06 11 87 63 63.

M: +31 (0)6 27 06 04 70
E: r.wieman@minvws.nl

 • Corona:
  • Vaccinatiestrategie

Annerijn Vink

M: +31 (0)6 25 29 04 52
E: jc.vink@minvws.nl

 • Corona:
  • Testen

Frerick Althof

Afwezig t/m 22 augustus. Voor vragen over het onderstaande kunt u mailen naar perscoronavirus@minvws.nl, tijdens kantooruren bellen naar 070 340 65 62 of contact opnemen met Tom Elbersen: 06 11 87 63 63.

M: +31 (0)6 21 14 56 05
E: fl.althof@minvws.nl

 • Corona:
  • CoronaMelder (app)
 • Persoonsgebonden budget (Pgb)

Joeke Kootstra

Afwezig t/m 29 augustus. Voor vragen over onderstaande kunt u mailen naar perscoronavirus@minvws.nl, tijdens kantooruren bellen naar 070 340 65 62 of contact opnemen met Jona Bootsma.

M: +31 (0)6 21 17 41 69
E: jg.kootstra@minvws.nl

 • Interviewverzoeken

Jona Bootsma

M: +31 (0)6 21 10 19 39
E: jg.bootsma@minvws.nl

 • Corona:
  • Innovatieve behandelingen

Woordvoerders minister Tamara van Ark

Karim Mostafi

M: +31 (0)6 15 68 38 22
E: k.mostafi@minvws.nl

 • Zorgverzekeringen
 • Infectieziektebestrijding en antibioticaresistentie
 • Voedsel- en productveiligheid
 • Gezondheidsbescherming
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Waardering zorgpersoneel / werken in de zorg incl. salarissen / inspraak betrokkenheid

Tom Elbersen

M: +31 (0)6 11 87 63 63
E: t.elbersen@minvws.nl

 • Corona:
  • Beschermingsmiddelen
  • Geneesmiddelen
  • Sport
 • Geneesmiddelen en medische technologie
 • Hulp- en beschermingsmiddelen
 • E-health/ ICT in de zorg
 • Orgaan -en bloeddonatie
 • Sport

Tanja van Dijk

Afwezig t/m 16 augustus. Voor vragen over onderstaande onderwerpen kunt u contact opnemen met één van de andere woordvoerders van Van Ark.

M: +31 (0)6 54 66 30 21
E: tm.v.dijk@minvws.nl

  Rechtmatige zorg en goed bestuur
 • Corona:
  • IC-capaciteit
  • Ziekenhuizen en revalidatiezorg
  • Continuïteit van de zorg
 • Curatieve Zorg
 • Organisatie van de gezondheidszorg
 • Experiment legale wietteelt

Job Holzhauer

M: +31 (0)6 25 68 81 84
E: j.holzhauer@minvws.nl

 • Gehandicaptenzorg 
  • Volwaardig leven
  • Onbeperkt meedoen

Thomas Breedveld

Afwezig t/m 10 augustus. Voor vragen over onderstaande onderwerpen kunt u contact opnemen met één van de andere woordvoerders van Van Ark.

M: +31 (0)6 21 32 08 16
E: t.breedveld@minvws.nl

Woordvoerders staatssecretaris Paul Blokhuis

Ruben van Dorssen

Afwezig t/m 22 augustus. Voor vragen over onderstaande onderwerpen kunt u contact opnemen met één van de andere woordvoerders van Blokhuis.

M: +31 (0)6 15 03 50 04
E: ruben.vandorssen@minvws.nl

 • Preventie, inclusief Rijksvaccinatieprogramma en bevolkingsonderzoeken
 • Gezondheidsbevordering (leefstijl)
 • Maatschappelijke diensttijd
 • VWS-domein voor BES-eilanden, inclusief corona aanpak Caribisch deel Koninkrijk
 • Onbedoelde zwangerschappen
 • Jeugdgezondheidszorg en Kansrijke Start
 • Corporate

Emilie Westerouen van Meeteren

M: +31 (0)6 11 91 97 81
E: emilie.wvm@minvws.nl

 • Drugs (m.u.v. wietproef)
 • Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren
 • Jeugdbeleid en jeugdwet
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

Jos Steehouder

M: +31 (0)6 16 29 86 29
E: jh.steehouder@minvws.nl

 • GGZ
 • Maatschappelijke opvang

Tim Bennebroek

M: +31 (0)6 44 93 65 66
E: tg.bennebroek@minvws.nl

 • Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers