Woordvoerders van het ministerie van VWS

Hieronder vindt u de contactgegevens van de woordvoerders van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor de media.

Bent u geen journalist? Dan kunt u:

 • Uw vraag stellen via het contactformulier of;
 • Bellen met telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Contactgegevens voor buiten kantooruren

Buiten kantooruren zijn de woordvoerders alleen voor spoedeisende vragen beschikbaar.

Bent u journalist en heeft u buiten kantooruren een spoedvraag? Dan kunt u bellen naar 070 340 50 50. Via dit telefoonnummer wordt u doorgeleid naar de dienstdoende woordvoerder.

Woordvoering minister Conny Helder

Mischa Stubenitsky

M: +31 (0)6 24 51 23 63
E: mischastub@minvws.nl

 • Integraal Zorgakkoord (IZA)
 • Nafase Covid-19
 • Zorgmedewerkers
 • Zorgmedewerkers met postcovidklachten
 • Eigenaarstaken voor de uitvoeringsorganisaties van VWS, zoals het CBG en het RIVM

Job Holzhauer

M: +31 (0)6 25 68 81 84
E: j.holzhauer@minvws.nl 

 • Sport
 • Ouderenzorg en wijkverpleging
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Remco Rous

M: +31 (0)6 27 48 14 63
E: r.rous@minvws.nl

 • Geestelijke gezondheidszorg (ggz)
 • Mensen met een beperking
 • Persoonsgebonden budget (PGB)
 • [Ont]Regel de zorg
 • Rechtmatige zorg en goed bestuur

Vera van Aller

M: +31 (0)6 11 79 70 64
E: ve.v.aller@minvws.nl 

 • Gegevensuitwisseling in de zorg
 • Interviewverzoeken minister Helder

Woordvoering minister Pia Dijkstra

Eveline Petit

Afwezig tot 7 juli. Over onderstaande onderwerpen kunt u contact opnemen met Joeke Kootstra. M: +31 (0)6 29 24 78 46
E: ew.petit@minvws.nl

 • Medisch-specialistische zorg
 • Paramedische zorg 
 • Mondzorg  
 • Medisch-ethische vraagstukken
 • Integraal zorgakkoord (IZA)
 • Corona 

Karim Mostafi

Afwezig op vrijdagen. Over onderstaande onderwerpen kunt u contact opnemen met Joeke Kootstra. 

M: +31 (0)6 15 68 38 22
E: k.mostafi@minvws.nl

 • Geneesmiddelen
 • Infectieziektebestrijding
 • Zorgverzekeringen
 • Zorgtoeslag en pakketbeheer
 • Medische hulpmiddelen 
 • Pandemische paraatheid

Joeke Kootstra

M: +31 (0)6 21 17 41 69
E: jg.kootstra@minvws.nl

 • Acute zorg 
 • Huisartsenzorg 
 • Geboortezorg 
 • Post-COVID
 • Bevolkingsonderzoeken
 • Medisch-specialistische vervolgopleidingen
 • E-health en innovatie
 • Gezondheidsbescherming
  • Voedsel- en productveiligheid
  • Toezicht NVWA

Roos Schelberg
M: +31 (0)6 15 03 82 24
E: rm.schelberg@minvws.nl

 • Duurzaamheid in de zorg 
 • Drugs:
  • Opiumwet
  • Wietexperiment
 • Interviewverzoeken minister Dijkstra

Woordvoering staatssecretaris Maarten van Ooijen

Ruben van Dorssen

M: +31 (0)6 15 03 50 04
E: ruben.vandorssen@minvws.nl

 • Preventie en gezondheidsbevordering (leefstijl) 
 • GGD in gemeentelijk domein
 • Jeugdgezondheidszorg

Emilie Westerouen van Meeteren

M: +31 (0)6 11 91 97 81
E: emilie.wvm@minvws.nl

 • Hervormingsagenda Jeugd en Jeugdbeleid
 • Jeugdwet
 • Mentale gezondheid
 • VWS domein voor BES-eilanden

Tim Bennebroek

M: +31 (0)6 44 93 65 66
E: tg.bennebroek@minvws.nl

 • Drugspreventie en -monitoring
 • Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
 • Mantelzorg
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers

Romy Rutten

Afwezig tot 2 juliM: +31 (0)6 27 43 36 87
E: r.rutten@minvws.nl

 • Interviewverzoeken staatssecretaris Van Ooijen

Corporate woordvoering

Ruben van Dorssen

M: +31 (0)6 15 03 50 04
E: ruben.vandorssen@minvws.nl

Tim Bennebroek

M: +31 (0)6 44 93 65 66
E: tg.bennebroek@minvws.nl