Woordvoerders van het ministerie van VWS

Hieronder vindt u de contactgegevens van de woordvoerders van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor de media.

Bent u geen journalist? Dan kunt u:

 • Uw vraag stellen via het contactformulier of;
 • Bellen met telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Contactgegevens voor buiten kantooruren

Buiten kantooruren zijn de woordvoerders alleen voor spoedeisende vragen beschikbaar.

Bent u journalist en heeft u buiten kantooruren een spoedvraag? Dan kunt u bellen naar 070 340 50 50. Via dit telefoonnummer wordt u doorgeleid naar de dienstdoende woordvoerder.

Woordvoering minister Ernst Kuipers

Eveline Petit

Afwezig op woensdagen. Voor contact over onderstaande onderwerpen kunt u contact opnemen met Joeke Kootstra.M: +31 (0)6 29 24 78 46
E: ew.petit@minvws.nl 

 • Medisch-specialistische zorg
 • Paramedische zorg 
 • Mondzorg  
 • Medisch-ethische vraagstukken
 • IGJ
 • Integraal zorgakkoord (IZA)
 • Corona 
 • Duurzaamheid in de zorg 

Karim Mostafi

Afwezig op vrijdagen. Voor contact over onderstaande onderwerpen kunt u contact opnemen met Eveline Petit.

M: +31 (0)6 15 68 38 22
E: k.mostafi@minvws.nl

 • Geneesmiddelen
 • Infectieziektebestrijding
 • Zorgverzekeringen
 • Zorgtoeslag en pakketbeheer
 • Medische hulpmiddelen 
 • Pandemische paraatheid
 • Drugs:
  • Opiumwet
  • Wietexperiment

Joeke Kootstra

M: +31 (0)6 21 17 41 69
E: jg.kootstra@minvws.nl

 • Acute zorg 
 • Huisartsenzorg 
 • Geboortezorg 
 • Post-COVID
 • Bevolkingsonderzoeken
 • Kennis en informatie-infrastructuur
 • Medisch-specialistische vervolgopleidingen
 • E-health en innovatie
 • Gezondheidsbescherming
  • Voedsel- en productveiligheid
  • Toezicht NVWA

Roos Schelberg

M: +31 (0)6 15 03 82 24
E: rm.schelberg@minvws.nl

 • Algemene persvragen minister Kuipers
 • Interviewverzoeken

Woordvoering minister Conny Helder

Tom Elbersen
M:  +31 (0)6 11 87 63 63
E: t.elbersen@minvws.nl

 • Sport
 • Integraal Zorg Akkoord (IZA)
 • Nafase Covid-19

Mischa Stubenitsky

M: +31 (0)6 24 51 23 63
E: mischastub@minvws.nl

 • GGZ
 • Zorgmedewerkers
 • Zorgmedewerkers met postcovidklachten
 • [Ont]Regel de zorg
 • Rechtmatige zorg en goed bestuur

Job Holzhauer

M: +31 (0)6 25 68 81 84
E: j.holzhauer@minvws.nl 

 • Ouderenzorg en wijkverpleging
 • Mensen met een beperking
 • Persoonsgebonden budget (PGB)

Rard van Kollenburg

M: +31 (0)6 29 64 73 23
E: gc.v.kollenburg@minvws.nl

 • Interviewverzoeken minister Helder

Woordvoering staatssecretaris Maarten van Ooijen

Ruben van Dorssen

M: +31 (0)6 15 03 50 04
E: ruben.vandorssen@minvws.nl

 • Preventie en gezondheidsbevordering (leefstijl) 
 • GGD in gemeentelijk domein
 • Jeugdgezondheidszorg

Emilie Westerouen van Meeteren

M: +31 (0)6 11 91 97 81
E: emilie.wvm@minvws.nl

 • Hervormingsagenda Jeugd en Jeugdbeleid
 • Jeugdwet
 • Mentale gezondheid
 • VWS domein voor BES-eilanden

Mischa Stubenitsky

M: +31 (0)6 24 51 23 63
E: mischastub@minvws.nl

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers

Tim Bennebroek

M: +31 (0)6 44 93 65 66
E: tg.bennebroek@minvws.nl

 • Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
 • Mantelzorg
 • Drugspreventie en -monitoring
 • Interviewverzoeken staatssecretaris Van Ooijen

Corporate woordvoering

Ruben van Dorssen

M: +31 (0)6 15 03 50 04
E: ruben.vandorssen@minvws.nl

Tim Bennebroek

M: +31 (0)6 44 93 65 66
E: tg.bennebroek@minvws.nl