02 september Ministerraad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Minister-president Rutte heeft na de ministerraad een persconferentie gegeven. Met aandacht voor het afronden van de begrotingsgesprekken, de huidige situatie in de asielopvang en de gesprekken met boerenorganisaties van afgelopen week. De video toont de inleidende verklaring.

Minister-president Rutte: Ja, dank en sorry dat we ietsjes later zijn maar nog even wennen aan de lengte van het nieuwe wandelingetje. Allereerst, terugblikkend op de afgelopen week hebben we, denk ik, op een aantal dossiers wat stappen kunnen zetten. Zo zijn gelukkig, met het oog op Prinsjesdag, de gesprekken afgerond over de begroting en zoals we allemaal weten, vinden die gesprekken plaats onder het complexe gesternte van hoge energierekeningen, forse prijzen aan de pomp, in de supermarkt, kosten van levensonderhoud die fors gestegen zijn. En veel Nederlanders maken zich daar zorgen over, eigenlijk wel alle Nederlanders, zeker de mensen met een kleine beurs, mensen met een uitkering maar ook, wat dan heet, de middengroepen die in toenemende mate merken wat er gebeurt. Ik heb het al vaker gezegd: ‘We kunnen dat niet allemaal als kabinet compenseren’, maar je probeert wel zo veel mogelijk maatregelen te nemen om mensen in situaties tegemoet te komen en daarmee die effecten, bijvoorbeeld van de inflatie te dempen en nogmaals, ook vooral voor de mensen met een kleinere beurs, maar ook de middengroepen die het hardste geraakt worden. Daarom is het belangrijk, denk ik, dat we erin geslaagd zijn om te komen tot een uitgebreid pakket. Ik denk ook een afgewogen pakket koopkrachtmaatregelen en zoals bekend zullen die dan bij Prinsjesdag bekend worden.

Ik heb jullie vorige week bijgepraat over asielopvang, daar hadden we vorige week vrijdag afspraken over gemaakt in het kabinet en gelukkig zien we daar ook nu de eerste zichtbare resultaten van. De situatie in Ter Apel lijkt iets verbeterd. We hebben nu een aantal nachten gehad dat niet mensen gedwongen buiten sliepen. We hopen dat natuurlijk ook de komende dagen zo zal zijn. Geen garanties maar er wordt vreselijk hard aan gewerkt. Dat kan dankzij de inzet van verschillende gemeenten, kerken, door het hele land die helpen daar om te voorkomen dat mensen in het weiland voor het opvangcentrum in Ter Apel moeten slapen en ik wil vanaf deze plek ook mijn waardering uitspreken voor al die mensen die daaraan bijdragen. Bij die gemeenten, bij die kerken, andere organisaties, maar ook het COA wat onder heel moeilijke omstandigheden, de medewerkers daar, hun werk doet en met man en macht bezig is om dit vraagstuk in goede banen te leiden. We zijn er nog niet, maar ik denk wel de eerste stap in de goede richting gezet en nu komt het erop aan dat we ook de afspraken van vorige week verder gaan uitvoeren. En daar zitten we met elkaar bovenop.

Dan hebben we deze week, zoals jullie weten, Christianne van der Wal, Henk Staghouwer, Mark Harbers en ik gesprekken gehad met boerenorganisaties. Aparte gesprek eerst met de boerenorganisaties die meer zitten op terreinen van de bio-boeren, de boeren die bezig zijn met de transitie zelf en hun bedrijf heel actief vorm te geven. En ook een gesprek met de grote boerenorganisaties daarna. Dat was pittig maar het was ook goed. Het tweede gesprek was in het bijzonder pittig maar ook echt goed, omdat we op een aantal punten gezamenlijk afspraken hebben gemaakt hoe we het gesprek nu verder voortzetten, gezamenlijk gaan werken aan een aantal vraagstukken, bijvoorbeeld kijken naar een systematiek die ook juridisch houdbaar is. Dat blijft van groot belang en we bij de staat van de natuur centraal staat. Het is nu aan Johan Remkes om met de bevindingen te komen van zijn werkzaamheden. Hij heeft dat ook aangekondigd afgelopen woensdag, dat dat de tweede helft september zal zijn. Dus moeten nog even geduld hebben maar ik heb er natuurlijk alle vertrouwen in. In hem maar ook in vertrouwen nu in dat proces met de organisaties van de boeren in Nederland om ook in gezamenlijkheid hier verder aan te werken.

Dus al die drie terreinen voortgang, we zijn er zeker nog niet.  

Media kunnen voor meer informatie contact opnemen via rvd.openbareagenda.mp@minaz.nl.