Documenten - Alexandra van Huffelen

886 documenten over Alexandra van Huffelen

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Beslisnota bij Kamerbrief over Informatie Digitale Dienstverlening

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 04-05-2023

 2. Ministeriële Regeling Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

  Wijziging van de Regeling basisregistratie personen (Regeling BRP). Ministeriële Regeling Landelijke Aanpak Adreskwaliteit ...

  Regeling | 01-05-2023

 3. Aanbiedingsbrief bij Nota's wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) biedt de Tweede Kamer een Nota naar aanleiding van het ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 01-05-2023

 4. Nota van wijziging bij wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing

  Nota van wijziging bij het wetvoorstel Adviescollege ICT-toetsing. Nota van wijziging bij wetsvoorstel Adviescollege ...

  Kamerstuk: Nota van wijziging | 01-05-2023

 5. Afsprakenkader Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

  Afspraken met signaalleveranciers om een gezamenlijke standaard en werkwijze te gebruiken bij de verwerking van persoonsgegevens. ...

  Brief | 01-05-2023

 6. Nota naar aanleiding van verslag bij wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing. Nota naar aanleiding van verslag bij ...

  Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 01-05-2023

 7. Kamerbrief over inwerkingtreding wetswijziging BRP (Wet basisregistratie personen) Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de wijziging van de Wet ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 01-05-2023

 8. Ontwerp-Koninklijk Besluit tijdstip inwerkingtreding artikel 15 Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

  Besluit over vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het bepaalde in artikel 15 van de Wet herstel voorzieningen ...

  Besluit | 26-04-2023

 9. Kamerbrief over commitment gedeputeerden en eilandsraadleden Sint Eustatius met verbeterstappen fase 2.2 Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van de ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2023

 10. Memorandum of Understanding - Mutual agreement concerning the budget right to the Public Entity of Sint Eustatius

  Onderlinge overeenstemming over het budgetrecht aan het openbaar lichaam Sint Eustatius. Dit document is enkel in het Engels ...

  Convenant | 26-04-2023