Ank Bijleveld
Minister van Defensie

Politiek, samenleving en defensiepersoneel moeten er op kunnen vertrouwen dat de krijgsmacht zo goed mogelijk haar taken kan uitvoeren. Het kabinet investeert daarom fors in Defensie, 1,5 miljard euro. Met dat extra geld gaan we de krijgsmacht versterken en vernieuwen. Nederland heeft te maken met dreigingen en conflicten die ons rechtstreeks raken, ook in eigen land. Al deze ontwikkelingen maken dat de krijgsmacht harder nodig is dan ooit. Ik wil het vertrouwen in Defensie herstellen, met name bij het personeel maar ook in Nederland.

Beeld: Arenda Oomen

Twee vragen aan de minister

Waarom heeft u 'ja' gezegd tegen deze functie?
'Defensie is er om te beschermen wat ons dierbaar is. In het hele Koninkrijk, maar ook daarbuiten. Dat is een zware verantwoordelijkheid waaraan ik graag met dit ministerschap een bijdrage lever. We moeten ons steeds realiseren dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is. We zien dat overal in de wereld om ons heen. Ik heb ja gezegd omdat ik er van overtuigd ben dat de partijen in Kabinet Rutte III handelen in het belang in Nederland.'

Welke zin uit het regeerakkoord spreekt u het meest aan?
'"Het kabinet zal de investeringen in Defensie fors opvoeren. De investering loopt op tot ruim 1,5 miljard euro per jaar."'

'Met deze zin onderstreept het kabinet het belang van Defensie. Defensie wordt al op de eerste pagina van het regeerakkoord genoemd. Dit sluit aan bij het sentiment in de samenleving dat de trendbreuk die is ingezet moet worden voortgezet. Dit is heel hard nodig voor de veiligheid van onze samenleving.'