IX Financiën en Nationale Schuld - Rijksjaarverslag 2021

Verantwoording van de uitgaven in 2021 die vallen onder hoofdstuk IX van de Rijksbegroting.

IX Financiën en Nationale Schuld - Rijksjaarverslag 2021 (PDF | 175 pagina's | 7,9 MB)