Aanbiedingsbrief bij antwoorden op vragen en opmerkingen over hersteloperatie toeslagen

Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) biedt haar reactie aan op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer over de brief van 6 december 2022 betreffende de stand van zaken hersteloperatie toeslagen en de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen over het 4e kwartaal 2022.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op vragen en opmerkingen over hersteloperatie toeslagen (PDF | 1 pagina’s | 58 kB)