Bestuurskosten Ministerie van Financiën juli 2023.

Deze documenten bevatten bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het Ministerie van Financiën.