Regiospecifieke aandachtspunten en afspraken herprioritering van het Mobiliteitsfonds

Het document bevat de aandachtspunten die de regio's tijdens de Bestuurlijke Overleggen (BO's) Leefomgeving 2023 op het gebied van de herprioritering van het Mobiliteitsfonds.

Regiospecifieke aandachtspunten en afspraken herprioritering van het Mobiliteitsfonds (PDF | 2 pagina's | 221 KB)