Taken minister De Jonge

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk voor:

  • Verzorging en verpleging (care)
  • Langdurige zorg (Wlz)
  • Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en mantelzorg
  • Jeugdbeleid, Jeugdwet en jeugdgezondheidszorg
  • Wijkverpleegkundige zorg
  • Persoonsgebonden budget
  • Medisch-ethische vraagstukken