Taken minister De Jonge

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk voor:

  • Algemene infectieziektebestrijding covid-19
  • Ouderenzorg
  • Wmo en mantelzorg
  • Wijkverpleegkundige zorg
  • Persoonsgebonden Budget
  • Medisch-ethische vraagstukken
  • Inkoop en aanbesteden in het sociaal domein