Taken minister De Jonge

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk voor:

 • Algemene infectieziektebestrijding covid-19
 • Infectieziektebestrijding anders dan covid-19
 • Curatieve Zorg
 • Zorgverzekeringswet
 • Zorgtoeslag en pakketbeheer
 • Arbeidsmarkt zorg algemeen
 • Ouderenzorg
 • Wmo en mantelzorg
 • Wijkverpleegkundige zorg
 • Persoonsgebonden Budget
 • Inkoop en aanbesteden in het sociaal domein
 • Medisch-ethische vraagstukken
 • Drugs: Experiment gesloten coffeeshopketen
 • Regeldruk zorg algemeen
 • Rechtmatige zorg algemeen en goed bestuur
 • Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg