Belastingdienst compenseert aangifteselectie op niet-fiscale gronden

Een groep van circa 2.500 mensen krijgt een financiële compensatie van de Belastingdienst omdat het niet aannemelijk is dat hun belastingaangiften op fiscale gronden zijn geselecteerd. Dat blijkt uit onderzoek naar aangiften tussen 2012 en 2019 naar aanleiding van vragen die opkwamen rond de zogenoemde Selectie aan de Poort en de onderzoeken naar de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Dit staat in de Stand van Zakenbrief die staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) in voorbereiding op het Commissiedebat Belastingdienst naar de Kamer stuurt en waarin de voortgang van lopende dossiers binnen de dienst beschreven worden.

Om vast te stellen om hoeveel mensen het gaat zijn 10.300 aangiften opnieuw handmatig beoordeeld. Hierbij is onderzocht welke elementen in de aangiften, zoals aftrekposten voor zorgkosten en of giften, aanleiding hebben gegeven voor selectie van de aangifte. Hieruit is gebleken dat bij circa 2.500 aangiften geen voor fiscaal toezicht relevante criteria konden worden teruggevonden. Dit betekent dat voor deze burgers niet uitgesloten kan worden dat hun aangiften onterecht zijn geselecteerd en dat zij daarmee mogelijk geen gelijke behandeling hebben gehad.

Staatssecretaris van Rij: “Mensen moeten kunnen rekenen op een rechtvaardige selectie en behandeling van de aangifte door de Belastingdienst. Dat dit bij 2.500 burgers niet is gebeurd is ernstig, daar bied ik mijn welgemeende excuses voor aan. Via dit herstel zorgen we dat deze groep mensen een compensatie en rechtszekerheid krijgen. Ik blijf samen met de Belastingdienst werken aan het herstel van vertrouwen van wat in het verleden niet goed gegaan is.”

Het wetsvoorstel voor het uitkeren van de compensatie was opgenomen in het pakket Belastingplan 2024 en is aangenomen. De Belastingdienst kan hierdoor starten met de uitvoering van deze regeling. De eerste burgers zullen naar verwachting in februari 2024 geïnformeerd worden over de uitkomsten van het onderzoek naar de selectie van hun belastingaangifte. De burgers die hiervoor in aanmerking komen, zullen in het eerste kwartaal van 2024 hun compensatie ontvangen via een voor bezwaar vatbare beschikking. Naar verwachting is er circa 15 miljoen euro met deze regeling gemoeid, gemiddeld bedraagt de compensatie daarmee ongeveer 6.300 euro per betrokken burger.