Vogelgriep vastgesteld in Middelie, landelijke ophokplicht weer ingesteld

In Middelie (gemeente Edam-Volendam, provincie Noord-Holland) is vogelgriep vastgesteld op een zorgboerderij. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de 180 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Vanwege deze tweede uitbraak in korte tijd heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten om op landelijk niveau de ophok- en afschermplicht in te stellen.

Ophokplicht

Gezien dit de tweede besmetting is in Nederland in korte tijd en de toename van het aantal besmettingen in de Europese Unie, heeft de minister van LNV besloten om de ophok- en afschermplicht voor heel Nederland weer in te stellen. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels en de afschermplicht geldt voor niet commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen). De afscherm- en ophokplicht is een effectieve preventieve maatregel om nieuwe besmettingen te voorkomen om de kans op contact tussen wilde besmette vogels en gehouden vogels verkleind wordt.

Deze tweede besmetting in een korte tijd is gezien het recente beoordeelde lage risico een flinke tegenvaller. Een laag risico betekent niet dat het risico nul is en de risicobeoordeling heeft altijd een mate van onzekerheid. De afgelopen jaren is gebleken dat het verloop van de vogelgriep epidemie onvoorspelbaar is. Deze uitbraak past in dat onvoorspelbare patroon. De uitbraken in Renswoude en Middelie laten zien dat er op bepaalde plekken in Nederland blijkbaar virus circuleert bij wilde vogels.

Vervoersverbod

Binnen de 1, 3 en 10 kilometerzone liggen geen andere pluimveebedrijven. Binnen het 10-kilometergebied geldt per direct een vervoersverbod. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Overige landelijke maatregelen

Er gelden landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.  

Door de uitbraak in Renswoude op 11 november was de ophok- en afschermplicht weer ingesteld voor regio 7 en 10. De ophok- en afschermplicht geldt nu weer voor heel Nederland.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op deze locatie wordt zoals gebruikelijk een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig volgen naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht en via de online kanalen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gemeld.