Ophokplicht pluimvee geheel ingetrokken

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten de ophokplicht voor pluimvee per direct in te trekken voor de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel. Aanleiding hiervoor is dat er sinds december 2023 geen uitbraken meer zijn geweest en het aantal besmettingen bij wilde vogels in zowel Nederland als in Europa gering is. Met het besluit van de minister van LNV vervalt de algemene ophokplicht volledig. Ook wordt de afschermplicht volledig ingetrokken.

Risico pluimveesector laag

De Deskundigengroep Dierziekten schat de kans op besmetting van een pluimveebedrijf op dit moment in als laag. De laatste besmetting in Nederland op een pluimveebedrijf was op 1 december 2023. Ook zijn de afgelopen periode weinig besmettingen geweest bij pluimveehouderijen in andere Europese landen.

De Deskundigengroep Dierziekten komt geregeld bij elkaar om een nieuwe risicobeoordeling te geven over de vogelgriepsituatie. Op basis van deze risicobeoordeling en ook andere belangen, zoals de gevolgen van de langdurige ophokplicht voor pluimveehouders, hobbyhouders en pluimvee, heeft minister Piet Adema (LNV) besloten om de ophokplicht en afschermplicht in de 3 regio’s waar de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel liggen op te heffen. Dit waren de enige regio’s waar de ophokplicht nog van toepassing was. De afschermplicht gold daar alleen nog voor houders met meer dan 250 fazanten, loopvogels en sierwatervogels. Deze afschermplicht wordt ook ingetrokken.

Alertheid blijft geboden

Het virus is nog steeds aanwezig bij wilde vogels, en met de vogeltrek kunnen nieuwe varianten van het virus worden meegebracht. Om die reden blijft het ministerie van LNV de situatie nauwlettend in de gaten houden. Ook is het van het grootste belang dat pluimveehouders alert blijven en mogelijke verdenkingen zo snel mogelijk melden. Indien de situatie verandert, kan dit aanleiding zijn om opnieuw maatregelen op te leggen.

Het risico dat het vogelgriepvirus vanuit pluimvee mensen besmet (zoönose) is in Nederland nog steeds klein.