Minister Dijkgraaf bezoekt Indonesië tijdens kennismissie

Minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) brengt van woensdag 20 juli tot en met zaterdag 23 juli een werkbezoek aan Indonesië. Hij leidt een kennismissie met als doel het versterken van de samenwerking en uitwisseling tussen Nederland en Indonesië op het gebied van onderwijs, onderzoek en wetenschap. Minister Dijkgraaf wordt vergezeld door een delegatie bestaande uit bestuurders van Nederlandse kennisinstellingen en koepelorganisaties.  

Indonesië is een belangrijke strategische partner voor Nederland. Het land speelt regionaal en internationaal een steeds belangrijkere rol. Dat wordt geïllustreerd door het huidige voorzitterschap van de G20. Indonesië staat daarnaast in de top vijf van de kansrijkste opkomende markten ter wereld en het investeert de komende jaren fors in onderwijs- en onderzoekuitwisselingen.

Onderwijs- en wetenschapsattaché

Indonesië is één van de focuslanden binnen de Internationale Kennis- en Talentstrategie (IKT) van het ministerie van OCW. Om de positie van kennisland te behouden is het voor Nederland van belang om specifieke kennis en talenten aan te trekken en te behouden, zoals voor tekortsectoren als techniek en zorg.

In 2023 zal er een onderwijs- en wetenschapsattaché starten op de ambassade in Jakarta. Dit ter versterking van de bilaterale samenwerking tussen Nederland en Indonesië op het gebied van onderwijs, onderzoek en wetenschap, en dan vooral de kennis- en talentuitwisseling.

Goede connecties

Het belang van de internationale kennis- en talentuitwisseling tussen Nederland en Indonesië staat centraal tijdens de kennismissie. Nederland heeft van oudsher goede connecties met een groot aantal Indonesische onderzoeks- en kennisinstellingen. Minister Dijkgraaf ontmoet tijdens zijn bezoek onder meer zijn Indonesische ambtsgenoot Nadiem Makarim. Samen met laatstgenoemde gaat minister Dijkgraaf in gesprek met studenten. Hij praat ook met het hoofd van BRIN. Dit regeringsorgaan is verantwoordelijk voor het nationale onderzoek-, wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid in Indonesië.

Minister Dijkgraaf brengt verder een bezoek aan Universitas Indonesia (UI), een topuniversiteit waarmee veel Nederlandse instellingen samenwerken. Daar geeft hij een keynote speech en spreekt hij met vakgroepen die veel met Nederland samenwerken, zoals op het gebied van geneeskunde en neerlandistiek. Tijdens de kennismissie zijn er ook diverse ontmoetingen met Indonesische studenten. 

Minister Dijkgraaf: “Internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs is belangrijker dan ooit. Alleen samen en door van elkaar te leren kunnen we wereldwijde uitdagingen aan, zoals pandemieën en klimaatverandering. Nederland en Indonesië werken al lang en succesvol samen op het gebied van onderwijs en onderzoek. Maar kijkend naar de wetenschaps- en innovatieagenda in Indonesië zijn er nog veel meer mogelijkheden om die samenwerking te verdiepen, bijvoorbeeld bij de uitwisseling van studenten en talentontwikkeling.”