Documenten

Documenten - Stientje van Veldhoven

1.358 documenten over Stientje van Veldhoven

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief versterking internationale inzet op biodiversiteit

Ministers Kaag en Schouten beschrijven de internationale aspecten van de versterkte inzet van het kabinet voor biodiversiteit. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-04-2020

Beantwoording Kamervragen over inzet Chemelot op energie- en chemiesnelweg

Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht ‘Chemelot zet vol in op energie- en chemiesnelweg’.

Kamerstuk: Kamervragen | 09-04-2020

Beantwoording Kamervragen over onduidelijke tarieven bij laadpalen voor elektrische auto’s

Minister Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van de Kassa-uitzending over onduidelijke tarieven bij laadpalen ...

Kamerstuk: Kamervragen | 07-04-2020

Kamerbrief Ontwerpbesluit minimumeisen uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Minister Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over het voorgenomen ontwerpbesluit Regeling voor uitgebreide ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-04-2020

Kamerbrief overee ontwerpbesluit kaderrichtlijn afvalstoffen

Minister Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over een voorgenomen algemene maatregel van bestuur (amvb, Ontwerpbesluit) voor ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-04-2020

Kamerbrief Inspraak 2e wijziging Landelijk Afvalbeheerplan

Minister Van Veldhoven stuurt de inspraaknotitie voor het ontwerp van de 2e wijziging inhet Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) naar ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-04-2020

Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 Ontwerp tweede wijziging Inspraaknotitie

De inspraaknotitie gaat over het voornemen voor de 2e wijziging Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029. et betreft onder meer de ...

Rapport | 06-04-2020

Beantwoording Kamervragen over bericht over alleen euro 6 vrachtwagens op de Maasvlakte

Minister Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Vanaf 1 januari 2020 alleen euro 6 vrachtauto’s ...

Kamerstuk: Kamervragen | 06-04-2020

Bidbook verbreding sluis Kornwerderzand

Het bidbook is een gezamenlijke uitgave van de provincies Fryslân, Overijssel en Flevoland en de gemeentengaat over een aanbod ...

Rapport | 06-04-2020

Beantwoording Kamervragen over belastingen voor woningcorporaties die Vestia willen helpen

Minister Van Veldhoven beantwoordt vragen over de belastingen voor woningcorporaties die Vestia willen helpen.

Kamerstuk: Kamervragen | 06-04-2020