Kamerbrief over ambities Fiets

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over acties om het fietsgebruik te bevorderen. Zoals de inzet van extra middelen die het kabinet uittrekt voor fietsroutes en fietsenstallingen.