Antwoorden op Kamervragen over de biomassacentrales

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen naar aanleiding van het bericht 'Steeds meer biomassacentrales, goed of slecht voor het klimaat?'