Kamerbrief over ZBO-vorming ProRail

Minister Van Veldhoven  informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de omvorming van ProRail tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid (zbo).