Bijlage A: Analyse decentrale ruimte AMvB's op regelniveau

Bijlage bij het rapport 'Decentrale ruimte in zicht' met een overzicht van de decentrale ruimte op regelniveau. Dit overzicht laat zien in hoeverre provincies en gemeenten de mogelijkheid hebben om van de regels in de Omgevingswet af te wijken of hier iets aan toe te voegen.