Besluit Wob-verzoek over de ondernemingen ACN

Besluit op een verzoek om openbaarmaking van informatie over de ondernemingen America Chung Nam Holding B.V., America Chung Nam Real Estate B.V. en andere aan deze vennootschappen/ondernemingen gelieerde bedrijven of personen, al dan niet handelend onder de naam ACN of ACN Europe (Real Estate) (in de periode vanaf 2011 tot heden). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).