Taken minister Van Veldhoven

De minister voor Milieu en Wonen is verantwoordelijk voor:

 • Milieu (o.a. geluidhinder, externe veiligheid en risico‚Äôs, gevaarlijke stoffen, biociden en gewasbescherming buiten landbouw, luchtkwaliteit)
 • Circulaire economie
 • Duurzaam vervoer, verkeersemissies en brandstoffen
 • Fietsbeleid
 • Bodem
 • KNMI
 • Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
 • Planbureau Leefomgeving

Met als extra taken:

 • Wonen
 • Dienst Huurcommissie
 • Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief structuurvisie en nationale omgevingsvisie)
 • Omgevingswet, Crisis- en Herstelwet, Wet Ruimtelijke ordening
 • Kadaster