Bestuurskosten IenW oktober 2023

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.