Spreektekst staatssecretaris Heijnen bij starthandeling PHS Vught

Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) op 27 november 2023 in Vught bij de starthandeling PHS (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer) Vught.

Beste mensen,

Dank voor de uitnodiging! Mooi om hier met jullie vandaag een  belangrijk moment voor het spoor te markeren. Mooi om dat juist hier te doen, in dit karakteristieke station van Vught dat al uit 1868 dateert.  

Ik heb begrepen dat dit het 1e station was van het standaardtype ‘uitgebreide klasse 5-stations’. Ik hoorde hier een leuke anekdote over. Volgens de architect was die uitbreiding nodig omdat hij verwachtte dat het vooral in de zomer hier druk zou worden. Hij schreef: 'Vanwege de vele buitenverblijven en de aangename ligging zal het een lustoord worden voor de inwoners van ’s Hertogenbosch.'

Een mooie promotie voor Vught! En het toegankelijk maken van een lustoord is een uiterst interessante motivatie voor de bouw van een station...

Hoe dan ook is het mooi dat we dit station kunnen behouden; het wordt een paar meter verplaatst maar het blijft het gezicht van Vught bepalen.

Verder gaat er heel veel op de schop bij dit grote, ingrijpende project. Na een hele lange aanloop en voorbereidingstijd van zo’n twaalf jaar gaan we nu echt beginnen met PHS Vught.

PHS Vught: dat zegt de buitenstaander niet zo veel. Maar als je het vertaalt naar iedere tien minuten een trein, EN meer ruimte voor goederentreinen, dan wordt het al een stuk duidelijker.

Dát is wat we in heel Nederland willen:

  •    10-minutentreinen op de drukste routes.
  •     Meer ruimte voor goederenvervoer op het spoor.
  •     Ons treinvervoer sneller, betrouwbaarder en veiliger maken, met meer capaciteit en minder verstoringen.


Op 3 corridors rijden al tienminutentreinen:

  •     Amsterdam – Eindhoven;
  •     Arnhem-Schiphol;
  •     Rotterdam-Den Haag - door naar Schiphol.


Waar het om gaat: ons openbaar vervoer is onmisbaar in ons land. We zijn graag onderweg, naar familie, werk, studie. Onze mobiliteit groeit en de urgentie om dit zonder CO-2 uitstoot te doen neemt toe.

Het spoor is 1 van de schoonste vormen van vervoer en daarom ook cruciaal om onze klimaatdoelen te halen. Het spoor groeit door tot 2040, zowel met personenvervoer als goederenvervoer. Dat willen we op een goede manier opvangen.

En dat vraagt wel wat; het is een enorme puzzel die we aan het leggen zijn. Jullie weten daar alles van! Het is passen en meten omdat we al een van de meest complexe en intensief gebruikte spoornetwerken hebben.

Dat merken we ook zeker in dit project, dat veelomvattend is.

  • Een hele nieuwe verbindingsboog bij Meteren. Een nieuwe verbinding tussen de Betuweroute en de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch. Belangrijk om de Brabantroute te ontlasten en het goederentreinen naar het zuiden – naar Venlo/Duitsland - meer ruimte geven.
  • Een extra, 4e, spoor tussen 's-Hertogenbosch en Vught en een vrije kruising bij Vught. Hierdoor zitten bij knooppunt ’s-Hertogenbosch de reizigerstreinen op de trajecten Utrecht-Eindhoven en Nijmegen-Tilburg elkaar niet meer in de weg en verbetert de betrouwbaarheid.
  • Een verdiepte ligging voor een deel van het spoor in Vught. Door de aanpassingen kruisen straks vijf wegen in Vught het spoor ongelijkvloers in plaats van via overwegen. We helen het dorp en verbeteren daarmee de veiligheid en de bereikbaarheid.


Tijdens deze klus, die wel 7 jaar duurt, moeten treinen blijven rijden, reizigers veilig gebruiken maken van het station en moet de omgeving bereikbaar blijven. Daarom gaan we als eerste nu een tijdelijk spoor aanleggen, zodat het treinverkeer intussen door kan gaan.

Natuurlijk vraagt dit alles veel van de inwoners en omwonenden. Hun omgeving verandert, er is overlast door omleidingen of lawaai. We doen een flink beroep op het geduld van mensen. Ik hecht veel waarde aan goede communicatie gedurende het project.  

Dat overleg is er ook steeds geweest en heeft ook geleid tot concrete aanpassingen, zoals extra geluidsmaatregelen in Vught om geluidsoverlast tegen te gaan.

Bij dit alles zijn veel medewerkers van veel partijen met hart en ziel bij betrokken: ProRail, gemeente, provincie, vervoerders, bewoners maar ook alle uitvoerende partijen. Dit is echt een huzarenklus, en dat vraagt heel veel inzet, betrokkenheid en creativiteit en geduld van ons allemaal.

Zeker in een periode die onzeker is, met kwesties als beperkte arbeidscapaciteit en hoge kosten die we allemaal merken. Goede samenwerking is meer dan ooit nodig!

Laten we gezamenlijk bouwen aan het spoor van de toekomst en het vervoer per spoor de ruimte geven die het verdient. We gaan aan de slag en ik wens iedereen daar veel succes mee!