Media

Persvrijheid is onmisbaar voor een goed functionerende democratie. Zowel nationaal, regionaal als lokaal. We zien dat journalisten steeds vaker met bedreigingen en agressie te maken krijgen. Dat is onacceptabel. We staan pal voor onze persvrijheid. We werken daarom aan een veilig klimaat waarin journalisten hun belangrijke werk kunnen doen. Daarbij zetten we de strijd tegen desinformatie en nepnieuws voort.

  • De publieke omroep is geworteld in de samenleving, representeert verschillende maatschappelijke stromingen en verzorgt een pluriform, onafhankelijk en hoogwaardig media-aanbod. Deze onafhankelijke, pluriforme informatievoorziening staat onder druk. Media en de toegang tot informatie worden meer en meer gedomineerd door grote en veelal buitenlandse commerciële ondernemingen. Om die dominantie te voorkomen wordt de Mededingingswet gemoderniseerd. Het is het extra belangrijk dat er een publiek media domein is: een herkenbare, onafhankelijke en betrouwbare bron van informatie.
  • We zetten de maatregelen uit de visiebrief over de toekomst van het mediabestel (Kamerstuk 32827, nr. 157) daarom voort, waaronder het stapsgewijs halveren van reclame op de lineaire kanalen van de publieke omroep en het versterken van de samenwerking door publieke en private mediapartijen om Nederlandse content gezamenlijk aan te bieden. Ook voeren we een investeringsplicht in voor grote buitenlandse streamingsdiensten.
  • We breiden het budget voor onderzoeksjournalistiek uit.
  • Om de onafhankelijkheid van de pers op lokaal niveau beter te waarborgen, hevelen we de financiering hiervan over van het Gemeentefonds naar landelijke financiering en investeren we extra.
  • Binnen een jaar worden naast de voorwaarden voor de leden aantallen de nieuwe toelatings- en verantwoordingscriteria vastgesteld om de maatschappelijke worteling en kwaliteit van omroepen beter te borgen.
  • We spannen ons in om het “Geheugen van Nederland” te realiseren, door het archiefmateriaal van Beeld en Geluid af te kopen en zoveel mogelijk rechtenvrij beschikbaar te stellen.
  • Programma’s van de Nederlandse Publieke Omroep worden zoveel als mogelijk toegankelijk voor mensen met een audiovisuele beperking. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van onder andere audiodescriptie, gebarentolken en (gesproken) ondertiteling.
  • In totaal investeren we € 30 miljoen structureel in media.