Aanbiedingsbrief bij Koninklijk besluiten over aanpassing leiding ministeries BZ en BZK en over vervangingsregeling

Minister-president Rutte biedt de Tweede Kamer het koninklijk besluit aan over het ontheffen van mr. drs. H.G.J. Bruins Slot van de leiding van het ministerie van BZK en haar te belasten met de leiding van het ministerie van BZ en het belasten van H.M. de Jonge met de leiding van het ministerie van BZK. De minister-president biedt ook het koninklijk besluit aan over de wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister 2022.

Aanbiedingsbrief bij Koninklijk besluiten over aanpassing leiding ministeries BZ en BZK en over vervangingsregeling