Introductiedossier bewindspersonen ministeries van BZK en VRO

Introductiedossier om aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie.