Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 14 juli 2021

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 14 juli 2021 heeft genomen met een korte toelichting daarop.