Geannoteerde besluitenlijst Rijksministerraad 29 oktober 2021

Overzicht van alle besluiten die de Rijksministerraad op 29 oktober 2021 heeft genomen met een korte toelichting daarop.