Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 12 november 2021

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 12 november 2021 heeft genomen met een korte toelichting daarop.