Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 14 januari 2022

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 14 januari 2022 heeft genomen met een korte toelichting daarop.