Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 14 april 2022

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 14 april 2022 heeft genomen met een korte toelichting daarop.