Geannoteerde besluitenlijst rijksministerraad 24 juni 2022

Overzicht van alle besluiten die de rijksministerraad op 24 juni 2022 heeft genomen met een korte toelichting daarop.