Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 16 september 2022

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 16 september 2022 heeft genomen met een korte toelichting daarop.