Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 18 november 2022

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 18 november 2022 heeft genomen met een korte toelichting daarop.