Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 16 juni 2023

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 16 juni 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.