Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 15 september 2023

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 15 september 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.