Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 27 oktober 2023

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 27 oktober 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.