Geannoteerde besluitenlijst rijksministerraad 27 oktober 2023

Overzicht van alle besluiten die de rijksministerraad op 27 oktober 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.