Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 10 november 2023

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 10 november 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.