Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 15 december 2023

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 15 december 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.