Geannoteerde besluitenlijst rijksministerraad 15 december 2023

Overzicht van alle besluiten die de rijksministerraad op 15 december 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.